Hra na violu 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105VIOL2 zkouška 9 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 204 až 249 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jan PĚRUŠKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan PĚRUŠKA, Karel UNTERMŰLLER

Obsah

Cíl výuky:

Hra na violu je klíčovým studijním předmětem specializace Viola v rámci studijního programu Strunné nástroje. Individuální výuka je zaměřena na rozvoj studenta po stránce umělecké i technické. Student se seznamuje s nejvýznamnějšími interpretačními tradicemi a přístupy ve svém oboru a zároveň získává přehled o specifických rysech hudby různých stylových a žánrových okruhů.

Cílem předmětu Hra na violu ve druhém semestru je napravit dílčí technické nedostatky (pokud student s nějakými do studia přichází) a zahájit proces postupného rozvíjení individuálního hudebního projevu studenta s důrazem na jeho vlastní uměleckou tvořivost. Neustále kontrolovat vytyčený cíl – nácvik intonační preciznosti specifické pro klasicistní interpretaci.

Tematické okruhy:

Doplňování a prohlubování instrumentálních dovedností získaných na středním stupni vzdělání

Systematická práce na vlastní umělecké tvorbě

Vystižení obsahu a smyslu interpretovaného díla

Práce na zvládnutí virtuózní techniky

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Stupnice – všechny durové i mollové

Etudy:

nacvičit 8-10 za semestr: F. A. Hoffmeister, B. Campagnolli, J. K. Herold

Nástrojové cvičení na pravou ruku:

ŠEVČÍK, Otakar. 40 variací op. 3

Díla pro sólovou violu:

REGER, Max. 3 Suity

BACH, Johann Sebastian. Sonáty a partity, 6 Suit

Sonáty s klavírem:

K. Stamic, J. Kř. Vaňhal, J. N. Hummel, C. D. von Dittersdorf, L. van Beethoven

Koncerty:

J. V. Stamic a synové Karl a Antonín, F. X. Brixi, F. Benda, A. Vranický

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v seminářích, přehrávka před pedagogy katedry – 2 etudy, 2 části ze sonáty z předklasického nebo klasického období, violový koncert z barokního nebo klasického období.

Zkouška před komisí sestavenou vedoucím katedry.

Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů