Hra na violu 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105VIOL3 zápočet 9 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 207 až 252 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Hra na violu je klíčovým studijním předmětem specializace Viola v rámci studijního programu Strunné nástroje. Individuální výuka je zaměřena na rozvoj studenta po stránce umělecké i technické. Student se seznamuje s nejvýznamnějšími interpretačními tradicemi a přístupy ve svém oboru a zároveň získává přehled o specifických rysech hudby různých stylových a žánrových okruhů. Cílem předmětu Hra na violu ve třetím semestru je posilovat technickou zdatnost studenta a postupně rozvíjet jeho schopnost individuální hudebního projevu. Student poznává další moderní i historické nástrojové techniky. Rozvíjeny jsou zdravé fyziologické a psychologické návyky spojené s cvičením, studiem a veřejným provozováním hudby. Důraz je kladen na rozvoj studentových schopností pro interpretaci hudby romantické.

Tematické okruhy:

Doplňování a prohlubování instrumentálních dovedností získaných na středním stupni vzdělání

Systematická práce na vlastní umělecké tvorbě

Orientace v různých stylových obdobích

Práce na zvládnutí virtuózní techniky

Příprava a ročníkového koncertu v rozsahu poloviny recitálu

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Stupnice – všechny durové i mollové

Etudy:

nacvičit 8-10 za semestr: B. Campagnolli, J. K. Herold, J. Dont, J. Palaschko

Nástrojové cvičení na pravou ruku:

ŠEVČÍK, Otakar. 40 varoací, op.3

Díla pro sólovou violu:

REGER, Max. 3 Suity

BACH, Johann Sebastian. 6 Suit

HINDEMITH, Paul. Sonata op. 25

CHAČATURJAN, Aram. Sonáta - Píšeň

Sonáty s klavírem:

BRAHMS, Johannes. Sonáty op. 120

SCHUBERT, Franz. Sonáta Arpeggione

SCHUMANN, Robert. Märchenbilder

Koncerty:

MARTINŮ, Bohuslav. Rapsodie koncert

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v hodinách, absolvování zápočtové zkoušky za zimní semestr před pedagogy katedry -1 stupnice, 2 etudy, 2 části ze Suit pro violoncello sólo J. S. Bacha (úprava pro violu), nebo ze Sonát a Partit pro housle (úprava pro violu) nebo Reger Suita pro sólovou violu.

Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů