Hra na violu 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105VIOL4 zkouška 9 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 204 až 249 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jan PĚRUŠKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan PĚRUŠKA, Karel UNTERMŰLLER

Obsah

Cíl výuky:

Hra na violu je klíčovým studijním předmětem specializace Viola v rámci studijního programu Strunné nástroje. Cílem a prioritou předmětu Hra violu ve čtvrtém semestru je vytvářet profil vlastní osobnosti pomocí skladeb, které disponují možnostmi využití studentovy fantazie. Pedagog vede budoucího umělce k samostatnosti, realizaci vlastních hudebních představ a k obhajobě svých hudebních názorů. Kromě posilování technické zdatnosti studenta a rozvoje schopností individuálního hudebního projevu se studenti seznamují s historií nástrojové techniky. Rozvíjeny jsou zdravé fyziologické a psychologické návyky spojené s cvičením, studiem ale také veřejným provozováním hudby.

Tematické okruhy:

Doplňování a prohlubování instrumentálních dovedností získaných na středním stupni vzdělání

Systematická práce na vlastní umělecké tvorbě

Orientace v různých stylových obdobích

Rozvoj virtuózní techniky s ohledem na její adekvátní použití v konkrétních skladbách

Provedení ročníkového koncertu v rozsahu poloviny recitálu

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Etudy:

nacvičit 8-10 za semestr: J. Palaschko, N. Paganini (výběr)

Díla pro sólovou violu:

díla 20. století: P. Hindemith, A. Chačaturjan, I. Kurz, S. Bodorová, I. Bláha

Sonáty s klavírem:

K. Stamic, J. Kř. Vaňhal, J. N. Hummel, C. D. von Dittersdorf, L. van Beethoven

Koncerty:

J. V. Stamic, J. Kř. Vaňhal, B. Bartók, W. Walton, P. Hindemith

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v seminářích, přehrávka před pedagogy katedry – 2 etudy, 2 části ze sonáty z klasického období nebo 20. stol., violový koncert z klasického období nebo 20. stol.

Zkouška před komisí sestavenou vedoucím katedry.

Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů