Hra na violu 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105VIOL5 Z 10 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 232 až 282 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Hra na violu je klíčovým studijním předmětem specializace Viola v rámci studijního programu Strunné nástroje. Cílem předmětu Hra na violu v pátém semestru je soustředění na absolventský koncert a diplomovou práci. Student se dopracovává technické suverenity a vlastního, originálního, přesvědčivého uměleckého přednesu. Zdokonalovány jsou zdravé fyziologické a psychologické návyky spojené s cvičením, studiem a veřejným provozováním hudby.

Tematické okruhy:

Systematická práce na vlastní umělecké tvorbě

Orientace v různých stylových obdobích

Rozvoj virtuózní techniky s ohledem na její adekvátní použití v konkrétních skladbách

Příprava bakalářského koncertu

Příprava bakalářské písemné práce

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Etudy:

nacvičit 8-10 za semestr: J. Palaschko, N. Paganini (výběr)

Díla pro solovou violu:

díla 20. století: P. Hindemith, A. Chačaturjan, I. Kurz, S. Bodorová, I. Bláha

Sonáty s klavírem:

K. Stamic, J. Kř. Vaňhal, J. N. Hummel, C. D. von Dittersdorf, L. van Beethoven

Koncerty:

B. Bartók, W. Walton, P. Hindemith

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast ve výuce, přehrávka skladeb zvolených pro bakalářský koncert formou vystoupení na Semináři strunných nástrojů a schopnost obhájit své interpretační názory a řešení v diskuzi se spolužáky a pedagogy

Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů