Hra na violu 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105VIOL6 Z 11 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 254 až 309 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Hra na violu je klíčovým studijním předmětem specializace Viola v rámci studijního programu Strunné nástroje. Cílem předmětu Hra na violu v šestém semestru je dopracování se k technické suverenitě a vlastnímu, originálnímu, přesvědčivému uměleckému přednesu. Student má zafixovanou širokou škálu různých interpretačních přístupů a nástrojových technik, přičemž nadále rozvíjí znalosti a zkušenosti ze specializovaných hudebních oblastí jako např. historicky poučené interpretace staré hudby. Zdokonalovány jsou zdravé fyziologické a psychologické návyky spojené s cvičením, studiem a veřejným provozováním hudby. Skutečně náročný repertoár student předvede před oponenty na bakalářském koncertě.

Tematické okruhy:

Systematická práce na vlastní umělecké tvorbě

Orientace v různých stylových obdobích

Rozvoj virtuózní techniky s ohledem na její adekvátní použití v konkrétních skladbách

Příprava a provedení bakalářského koncertu

Příprava bakalářské písemné práce

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Etudy:

N. Paganini (výběr)

Díla pro sólovou violu:

dle vlastního výběru vzhledem k bakalářskému koncertu

Sonáty s klavírem:

Různá stylová období vzhledem k bakalářskému koncertu: J. Brahms, D. Šostakovič

Koncerty:

výběr z vrcholných koncertů světových skladatelů, např.: A. Schnittke, B. Bartók, W. Walton, B. Martinů

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v hodinách, účast v seminářích v roli interpreta, přehrávka předem zadaných skladeb, provedení bakalářského koncertu. Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů