Hra na violu 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105VIOL7 zápočet 10 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 232 až 282 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Jan PĚRUŠKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan PĚRUŠKA, Karel UNTERMŰLLER

Obsah

Cíl výuky:

V tomto předmětu je navazováno na znalosti a dovednosti, které student získal v předchozím bakalářském studiu – je vybaven velmi dobrou prstovou technikou, intonací, rytmickým cítěním, kvalitní tónovou kulturou, a hlavně se u něj projevuje velmi dobrá hudební představivost opřená nejenom o talent, ale také o znalosti. Talent je uchopen jako ojedinělý, a proto je s ním zacházeno tak, aby se v průběhu studia rozvíjel právě do své individuality. Je praktikován princip odborné konfrontace názorů studenta s názory profesorů na interpretaci. Součástí výuky je i intenzivní příprava na pódiové vystupování, psychologie pódiového výstupu a průprava hry zpaměti. Repertoár se orientuje jednak na skladby, které jsou pro koncertní činnost nezastupitelné, jednak na mezinárodní soutěže, které jsou v časovém kontextu k dispozici.

Tematické okruhy:

  1. Identifikace vlastního uměleckého profilu studenta, a dle toho volba jeho osobního kmenového repertoáru.
  2. Otázka osobnosti, seberealizace, jedinečnosti a suverenity každého studenta
  3. Psychologická problematika pódiového vystupování, koncentrace a relaxace
  4. Specifika účasti na konkurzech a soutěžích, studium soutěžního a koncertního repertoáru

Výsledky učení

Student má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Student realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Student ovládá sofistikované řemeslné dovednosti ve vztahu k repertoáru, stylu, žánru apod.

Student ovládá zdravé psychologické návyky, včetně technik koncentrace a relaxace, spojené s veřejným provozováním hudby.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Etudy: Johannes Palaschko, Nicollò Paganini, Jiří Herold, Henri Vieuxtemps

Sonáty:

BRAHMS, Johannes. Sonáty f moll a Es dur op. 120

ŠOSTAKOVIČ, Dmitrij. Sonáta op. 147

CLARKE, Rebecca. Sonáta

SCHUBERT, Franz. Sonáta a moll

VIEUXTEMPS, Henri. Sonáta

MARTINŮ, Bohuslav. Sonáta

Solo sonáty:

HINDEMITH, Paul. Sonáty op.11, č. 5 a op. 25, č. 1

YSAŸE, Eugène. Sonáta op. 28

CHAČATURJAN, Aram. Sonáta

BACH, Johann Sebastian. Sonáty a partity pro housle, Suity pro violoncello v transkripci pro violu

REGER, Max. Suity pro violu g moll, D dur a e moll op. 131

Koncerty:

HINDEMITH, Paul. Der Schwanendreher

BARTÓK, Béla. Koncert

WALTON, William. Koncert

SCHNITTKE, Alfred. Koncert

MOZART, Wolfgang Amadeus. Koncertantní symfonie pro housle, violu a orchestr Es dur (a další)

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu sedmého semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast v hodinách, účast na seminářích v roli interpreta, absolvování zápočtové zkoušky před pedagogy KSN - 2 etudy, 2 části ze Suit pro violoncello sólo J. S. Bacha (úprava pro violu), nebo ze Sonát a Partit pro housle (úprava pro violu) nebo 2 části ze sólových skladeb pro violu M. Regera nebo P. Hindemitha

Další požadavky: docházka minimálně 80 %

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů