Hra na violu 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105VIOL7 Z 10 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 232 až 282 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Jan PĚRUŠKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lubomír MALÝ, Jan PĚRUŠKA, Karel UNTERMŰLLER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Student realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Student ovládá sofistikované řemeslné dovednosti ve vztahu k repertoáru, stylu, žánru apod.

Student ovládá zdravé psychologické návyky, včetně technik koncentrace a relaxace, spojené s veřejným provozováním hudby.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

V tomto předmětu je navazováno na znalosti a dovednosti, které student získal v předchozím bakalářském studiu – je vybaven velmi dobrou prstovou technikou, intonací, rytmickým cítěním, kvalitní tónovou kulturou, a hlavně se u něj projevuje velmi dobrá hudební představivost opřená nejenom o talent, ale také o znalosti. Talent je uchopen jako ojedinělý, a proto je s ním zacházeno tak, aby se v průběhu studia rozvíjel právě do své individuality. Je praktikován princip odborné konfrontace názorů studenta s názory profesorů na interpretaci. Součástí výuky je i intenzivní příprava na pódiové vystupování, psychologie pódiového výstupu a průprava hry zpaměti. Repertoár se orientuje jednak na skladby, které jsou pro koncertní činnost nezastupitelné, jednak na mezinárodní soutěže, které jsou v časovém kontextu k dispozici.

Tematické okruhy:

  1. Identifikace vlastního uměleckého profilu studenta, a dle toho volba jeho osobního kmenového repertoáru.
  2. Otázka osobnosti, seberealizace, jedinečnosti a suverenity každého studenta
  3. Psychologická problematika pódiového vystupování, koncentrace a relaxace
  4. Specifika účasti na konkurzech a soutěžích, studium soutěžního a koncertního repertoáru

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Etudy: Johannes Palaschko, Nicollò Paganini, Jiří Herold, Henri Vieuxtemps

Sonáty:

BRAHMS, Johannes. Sonáty f moll a Es dur op. 120

ŠOSTAKOVIČ, Dmitrij. Sonáta op. 147

CLARKE, Rebecca. Sonáta

SCHUBERT, Franz. Sonáta a moll

VIEUXTEMPS, Henri. Sonáta

MARTINŮ, Bohuslav. Sonáta

Solo sonáty:

HINDEMITH, Paul. Sonáty op.11, č. 5 a op. 25, č. 1

YSAŸE, Eugène. Sonáta op. 28

CHAČATURJAN, Aram. Sonáta

BACH, Johann Sebastian. Sonáty a partity pro housle, Suity pro violoncello v transkripci pro violu

REGER, Max. Suity pro violu g moll, D dur a e moll op. 131

Koncerty:

HINDEMITH, Paul. Der Schwanendreher

BARTÓK, Béla. Koncert

WALTON, William. Koncert

SCHNITTKE, Alfred. Koncert

MOZART, Wolfgang Amadeus. Koncertantní symfonie pro housle, violu a orchestr Es dur (a další)

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu sedmého semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast v hodinách, účast na seminářích v roli interpreta, absolvování zápočtové zkoušky před pedagogy KSN - 2 etudy, 2 části ze Suit pro violoncello sólo J. S. Bacha (úprava pro violu), nebo ze Sonát a Partit pro housle (úprava pro violu) nebo 2 části ze sólových skladeb pro violu M. Regera nebo P. Hindemitha

Další požadavky: docházka minimálně 80 %

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů