Hra na violu 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105VIOL8 ZK 10 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 229 až 279 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Student realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Student ovládá sofistikované řemeslné dovednosti ve vztahu k repertoáru, stylu, žánru apod.

Student ovládá zdravé psychologické návyky, včetně technik koncentrace a relaxace, spojené s veřejným provozováním hudby.

Student vykazuje šíři a/nebo hloubku odborných znalostí a dokládá zběhlost v řadě různých stylů a/nebo má výrazné a individuální vyjádření v jednom konkrétním stylu.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

V tomto semestru přistupuje pedagog ke studentovi jako k výrazné hudební osobnosti, která nemá zjevné problémy ve hře na nástroj. Vlastní tvůrčí činnost studenta, precizně zvládnutou prstovou techniku, kvalitní tón a intonaci posouvá stále výše se snahou dosáhnout dokonalého provedení co největšího počtu skladeb, a to především z repertoáru mezinárodních soutěží. Je akceptován příklon některých studentů k interpretaci skladeb současníků a mnohdy experimentátorů s nástroji. Předmět vychází z nejnáročnějších požadavků na studentovu přípravu. Skladby jsou voleny po technické stránce, ale i po interpretační co možná nejnáročněji. V souvislosti s volbou repertoáru je také často vybíráno zajímavé téma diplomové práce, které by erudovaně doplnilo a rozvinulo dosavadní vědomosti o daném oboru.

Tematické okruhy:

  1. Maximální rozvíjení a posílení předností studenta především v oblasti tónové kultury a vlastní muzikálnosti
  2. Hledání nových výkladů moderního kompozičního jazyka v souvislosti s moderními technikami hry na hudební nástroje
  3. Psychologická problematika pódiového vystupování, koncentrace a relaxace
  4. Studium soutěžního a koncertního repertoáru
  5. Volba tématu diplomové práce

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Etudy: Johannes Palaschko, Nicollò Paganini, Jiří Herold, Henri Vieuxtemps

Sonáty:

BRAHMS, Johannes. Sonáty f moll a Es dur op. 120

ŠOSTAKOVIČ, Dmitrij. Sonáta op. 147

CLARKE, Rebecca. Sonáta

SCHUBERT, Franz. Sonáta a moll

VIEUXTEMPS, Henri. Sonáta

MARTINŮ, Bohuslav. Sonáta

Solo sonáty:

HINDEMITH, Paul. Sonáty op.11, č. 5 a op. 25, č. 1

YSAŸE, Eugène. Sonáta op. 28

CHAČATURJAN, Aram. Sonáta

BACH, Johann Sebastian. Sonáty a partity pro housle, Suity pro violoncello v transkripci pro violu

REGER, Max. Suity pro violu g moll, D dur a e moll op. 131

Koncerty:

HINDEMITH, Paul. Der Schwanendreher

BARTÓK, Béla. Koncert

WALTON, William. Koncert

SCHNITTKE, Alfred. Koncert

MOZART, Wolfgang Amadeus. Koncertantní symfonie pro housle, violu a orchestr Es dur (a další)

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu sedmého semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení atestace: aktivní účast v hodinách, účast na seminářích v roli interpreta, přehrávka před pedagogy KSN – 2 etudy, sonáta z klasického období nebo 20. stol., violový koncert z klasického období nebo 20. stol., provedení ročníkového recitálu

Další požadavky: docházka minimálně 80 %

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů