Hra na violu 9

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105VIOL9 zápočet 12 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 282 až 342 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Jan PĚRUŠKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan PĚRUŠKA, Karel UNTERMŰLLER

Obsah

Cíl výuky:

Hlavní náplní výuky je příprava absolventského magisterského koncertu. Student je veden k samostatné přípravě dramaturgie koncertu, včetně jednotící myšlenky propojující celý program. Pravidelné konzultace, týkající vypracování diplomové práce, dále probíhají v předmětu Příprava magisterské práce.

Student se zároveň učí pojmenovat všechny atributy hry (principy správné prstové techniky, tónové kultury ad.) na violu, analyzovat je, dokázat vysvětlit a samostatně řešit možné kombinace problémů, které se mohou v interpretační praxi vyskytnout. Je veden k pochopení psychologických aspektů činnosti sólisty interpreta. Získává další znalosti v oblasti interpretace nejen tradičních, ale i moderních či netradičních technik a forem.

Tematické okruhy:

  1. Dramaturgická příprava absolventského koncertu
  2. Studium skladeb určených pro absolventský koncert
  3. Analýza atributů hry na violu

Výsledky učení

Student má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Student rozvíjí, prezentuje a realizuje umělecké programy, které jsou koherentní a vhodné pro různé kontexty.

Student do hloubky rozumí roli hudebníka v současné společnosti, zkoumá, zabývá se a přemýšlí nad specifickými relevantními profesními pracovními prostředími a kontexty.

Student realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Student ovládá sofistikované řemeslné dovednosti ve vztahu k repertoáru, stylu, žánru apod.

Student vykazuje šíři a/nebo hloubku odborných znalostí a dokládá zběhlost v řadě různých stylů a/nebo má výrazné a individuální vyjádření v jednom konkrétním stylu.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Studenti připravují program na absolventský koncert (recitál), případně na vystoupení s orchestrem. Program recitálu musí zahrnovat všechna slohová období – baroko, klasicismus, romantismus a modernu. Na programu mohou zaznít např. Dua G dur nebo B dur W. A. Mozarta pro housle a violu nebo Tři Madrigaly B. Martinů pro housle a violu nebo jiná komorní skladba. Těžištěm programu musí být sólové skladby a sonáty s klavírem. Výběr skladeb je ponechán na studentovi a jeho pedagogovi.

Příklad repertoáru:

MOZART, Wolfgang Amadeus. Dua pro housle a violu G dur a B dur

MARTINŮ, Bohuslav. Tři madrigaly pro housle a violu

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast ve výuce, přehrávka skladeb zvolených pro magisterský koncert formou vystoupení na semináři a schopnost obhájit své interpretační názory a řešení v diskuzi se spolužáky a pedagogy

Další požadavky: docházka minimálně 80 %

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů