Hra na basklarinet 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106BKR4 ZK 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět vybaví studenta všemi schopnostmi a vědomostmi, které při hře na basklarinet potřebuje. Studenti získají komplexní pohled na basklarinetovou problematiku. Získají vědomosti jak o praktické hře na nástroj, tak o všeobecném rozhledu po možnostech uplatnění basklarinetu. Je dáván důraz na postupném srovnávání rozdílů v kvalitě hry jednotlivých studentů. Méně zdatní se musí dostat na úroveň, která jim zaručuje profesionální uplatnění s basklarinetem. Literatura předmětu vychází i z náročnějších skladeb pro tento nástroj a to v doprovodu klavíru či orchestru nebo jiného komorního sdružení. Studují se skladby sólové, ale hlavně orchestrální sólová literatura.

Forma studia

Průběžná účast studentů v konkurzních řízeních do symfonických a operních orchestrů.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Basklarinet je nástroj mnoha hudebních uskupení. Tento nástroj je značně používán v orchestrech, sólově a dnes již i v jiných hudebních žánrech. Předmět postupně vybaví studenta všemi schopnostmi a vědomostmi, které při hře na basklarinet bude potřebovat Studenti získají komplexní pohled na basklarinetovou problematiku. Získají vědomosti jak o praktické hře na nástroj, tak o všeobecném rozhledu po možnostech uplatnění basklarinetu. Také jejich pedagogicko metodický rozhled je výukou podporován. Je dáván důraz na postupné srovnávání rozdílů v kvalitě hry jednotlivých studentů Méně zdatní se musí dostat na úroveň, která jim zaručuje profesionální uplatnění s basklarinetem. Literatura předmětu vychází i z náročnějších skladeb pro tento nástroj a to v doprovodu klavíru či orchestru. Také se studují skladby sólové i orchestrální sólová literatura. V závěru předmětu je zopakována veškerá problematika hry na basklarinet, je zopakován praktický rozhled po orchestrálních sólech a je také popsána, co možná v nejširším záběru, basklarinetová literatura.

Doporučená nebo povinná literatura

Rhoads 21 foundations studies (Pour cl. Alfo ou basse)

Rhoads : Advanced studies pour cl basse

Baermann, Carl (Gee, H.): Etude n°18 (Cl. basse pno)

Berio (Parisi, Rocco) : Sequenza lXc (1989, adapt. clar. basse 1998)

Du Bois, Rob: Chemin (Cl. basse seule) 1971

Stockhausen, Karlheinz: In Freundschaft (Version tür Basset-Horn in F oderBassklarinette in B)

Stockhausen, Karlheinz : Tanze Luzeta Ü (trom Michaeľs Youth) tor basset horn or bass cl.

Yun, lsang: Monolog tür bassklarinette (1983)

Charpentier, M.A.: Prelude (Eurovisions melodie) cl 8 pno ou orgue (Te Deum) 2 Versions (G-Dur, F-Dur)

Ostransky, L.: Marche camique (Cl. basse S pna)

Goldberg, N. : Down the trail (Cl. basse 8 pno)

Piňos, Alois : Karikatury

Kohoutek, Ctirad : Tisseus of Time

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů