Hra na basklarinet 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106BKR4 zkouška 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jan MACH

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan MACH

Obsah

Basklarinet je nástroj mnoha hudebních uskupení. Tento nástroj je značně používán v orchestrech, sólově a dnes již i v jiných hudebních žánrech. Předmět postupně vybaví studenta všemi schopnostmi a vědomostmi, které při hře na basklarinet bude potřebovat Studenti získají komplexní pohled na basklarinetovou problematiku. Získají vědomosti jak o praktické hře na nástroj, tak o všeobecném rozhledu po možnostech uplatnění basklarinetu. Také jejich pedagogicko metodický rozhled je výukou podporován. Je dáván důraz na postupné srovnávání rozdílů v kvalitě hry jednotlivých studentů Méně zdatní se musí dostat na úroveň, která jim zaručuje profesionální uplatnění s basklarinetem. Literatura předmětu vychází i z náročnějších skladeb pro tento nástroj a to v doprovodu klavíru či orchestru. Také se studují skladby sólové i orchestrální sólová literatura. V závěru předmětu je zopakována veškerá problematika hry na basklarinet, je zopakován praktický rozhled po orchestrálních sólech a je také popsána, co možná v nejširším záběru, basklarinetová literatura.

Výsledky učení

Předmět vybaví studenta všemi schopnostmi a vědomostmi, které při hře na basklarinet potřebuje. Studenti získají komplexní pohled na basklarinetovou problematiku. Získají vědomosti jak o praktické hře na nástroj, tak o všeobecném rozhledu po možnostech uplatnění basklarinetu. Je dáván důraz na postupném srovnávání rozdílů v kvalitě hry jednotlivých studentů. Méně zdatní se musí dostat na úroveň, která jim zaručuje profesionální uplatnění s basklarinetem. Literatura předmětu vychází i z náročnějších skladeb pro tento nástroj a to v doprovodu klavíru či orchestru nebo jiného komorního sdružení. Studují se skladby sólové, ale hlavně orchestrální sólová literatura.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Literatura

Rhoads 21 foundations studies (Pour cl. Alfo ou basse)

Rhoads : Advanced studies pour cl basse

Baermann, Carl (Gee, H.): Etude n°18 (Cl. basse pno)

Berio (Parisi, Rocco) : Sequenza lXc (1989, adapt. clar. basse 1998)

Du Bois, Rob: Chemin (Cl. basse seule) 1971

Stockhausen, Karlheinz: In Freundschaft (Version tür Basset-Horn in F oderBassklarinette in B)

Stockhausen, Karlheinz : Tanze Luzeta Ü (trom Michaeľs Youth) tor basset horn or bass cl.

Yun, lsang: Monolog tür bassklarinette (1983)

Charpentier, M.A.: Prelude (Eurovisions melodie) cl 8 pno ou orgue (Te Deum) 2 Versions (G-Dur, F-Dur)

Ostransky, L.: Marche camique (Cl. basse S pna)

Goldberg, N. : Down the trail (Cl. basse 8 pno)

Piňos, Alois : Karikatury

Kohoutek, Ctirad : Tisseus of Time

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů