Dějiny a literatura dechových nástrojů 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106DLD1 Z 1 1T česky zimní

Garant předmětu

Lukáš MATOUŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lukáš MATOUŠEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět se zabývá historií vzniku a konstrukčním zdokonalováním všech dechových nástrojů. Přibližuje od pravěku, starověku, středověku a novověku vývoj flétny, hoboje, klarinetu, saxofonu,fagotu, lesního rohu, trubky, pozounu a tuby.

Forma studia

Přednáška.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Předmět se zabývá historií vzniku a konstrukčním zdokonalováním všech dechových nástrojů. Přibližuje od pravěku, starověku, středověku a novověku vývoj flétny, hoboje, klarinetu, saxofonu, fagotu, lesního rohu, trubky, pozounu a tuby.

Studenti jsou seznámeni se základy akustiky, s problematikou nerovnoměrného i rovnoměrného (temperovaného) ladění, s vývojem výšky ladění a s akustikou dechových nástrojů.

Historie dechových nástrojů je pojednávána od nejstarších známých informací, přes vývoj jednotlivých druhů dechových nástrojů hranových, jazýčkových a retných od starověku do současnosti. Pozornost je věnována jak předchůdcům současných běžně užívaných nástrojů a jejich nástrojů příbuzných, tak i nástrojům zaniklým, které se v rámci historicky poučené interpretace dnes znovu začínají používat.

Doporučená nebo povinná literatura

Základní literatura:

Jiří Kratochvíl: Dějiny a literatura dechových nástrojů

Hodnoticí metody a kritéria

Znalost probírané látky. Zápočet.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů