Dějiny a literatura dechových nástrojů 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106DLD2 ZK 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět se zabývá vývojem novověké literatury pro dechové nástroje. Kromě skladeb pro sólové nástroje a skladeb komorních je věnována pozornost i význačnějším využitím dechových nástrojů v hudbě orchestrální, operní a oratorní. V předmětu jsou zvlášť uváděni čeští skladatelé a skladatelé světoví od raného baroka až po současnost.

Forma studia

Přednáška.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Předmět se zabývá stručnými dějinami koncertní, komorní a orchestrální literatury pro dechové nástroje od doby, kdy skladatelé požadovali použití konkrétních dechových nástrojů, tedy od doby přelomu renesance a baroka až po současnost. V předmětu jsou zvlášť uváděni čeští skladatelé a skladatelé světoví. Předmět se podrobně zabývá vztahem jednotlivých nástrojů v jejich historickém vývoji a interpretačních možností k literatuře pro daný nástroj v těchto obdobích. Je věnována pozornost vývoji literatury v závislosti na historických souvislostech vývoje typů komorních souborů, obsazení dechových nástrojů v průběhu vývoje orchestru od raného baroka přes změny v klasicismu, rozšíření v romantismu až do současnosti. Důležitou okolností ve vývoji literatury pro dechové nástroje je i vliv vynikajících interpretů - instrumentalistů, kteří sami iniciovali vznik řady skladeb pro svůj nástroj.

Doporučená nebo povinná literatura

Základní literatura:

KRATOCHVÍL, Jiří: Dějiny a literatura dechových nástrojů

Hodnoticí metody a kritéria

Znalost probírané látky. Zkouška.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů