Dějiny a literatura dechových nástrojů 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106DLD2 zkouška 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět se zabývá stručnými dějinami koncertní, komorní a orchestrální literatury pro dechové nástroje od doby, kdy skladatelé požadovali použití konkrétních dechových nástrojů, tedy od doby přelomu renesance a baroka až po současnost. V předmětu jsou zvlášť uváděni čeští skladatelé a skladatelé světoví. Předmět se podrobně zabývá vztahem jednotlivých nástrojů v jejich historickém vývoji a interpretačních možností k literatuře pro daný nástroj v těchto obdobích. Je věnována pozornost vývoji literatury v závislosti na historických souvislostech vývoje typů komorních souborů, obsazení dechových nástrojů v průběhu vývoje orchestru od raného baroka přes změny v klasicismu, rozšíření v romantismu až do současnosti. Důležitou okolností ve vývoji literatury pro dechové nástroje je i vliv vynikajících interpretů - instrumentalistů, kteří sami iniciovali vznik řady skladeb pro svůj nástroj.

Výsledky učení

Předmět se zabývá vývojem novověké literatury pro dechové nástroje. Kromě skladeb pro sólové nástroje a skladeb komorních je věnována pozornost i význačnějším využitím dechových nástrojů v hudbě orchestrální, operní a oratorní. V předmětu jsou zvlášť uváděni čeští skladatelé a skladatelé světoví od raného baroka až po současnost.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Základní literatura:

KRATOCHVÍL, Jiří: Dějiny a literatura dechových nástrojů

Hodnoticí metody a kritéria

Znalost probírané látky. Zkouška.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů