Didaktika/Vyučovatelská praxe hoboje 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106DPHO1 zápočet 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří HLAVÁČ, Jiří NOVOTNÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana BROŽKOVÁ, Jiří HLAVÁČ, Jiří NOVOTNÝ

Obsah

Didaktika se váže na všechny výukové postupy včetně specifikace metodických výstupů a kvality výstupů interpretačních oborů. Předmět připraví studenty na pedagogickou dráhu na středních školách, konzervatořích nebo na hudebních školách. Také pomůže studentům pochopit principy hry na hoboj v jejich vlastní praktické činnosti.Vzhledem k tomu, že na každém tomto stupni škol je rozdílná úroveň a schopnosti žáků, metodika se zabývá každým stupněm zvlášť. Nejdříve se po metodické stránce proberou všechny atributy hry na hoboj přímo na studentově hře. Pak se definují všechny metodické nácviky se studentem. Jedná se o nácvik správného dýchání, tvoření tónu, správného nátisku, prstové techniky, interpretace a literatury. V tomto předmětu se probírají dech, tón, nátisk, držení nástroje, uvolněnost svalstva a lehkost v celkové koordinaci. Dech je ve hře na hoboj jedním z nejdůležitějších faktorů. Na jeho správném zvládnutí záleží celý další vývoj a možnosti hobojisty. Dech je metodicky i prakticky procvičován pomocí dechových cvičení. S tímto úzce souvisí tvoření tónu. Na dechovou metodiku navazují nátisková cvičení a metodický rozbor správně postavených a určitý tlak působících rtů i horních a spodních zubů. metodika správné funkce jazyka je rozdělena do dvou oddílů. V prvním se zabývá nasazením, různými druhy a možnostmi, ve druhém pak staccatem, jeho rychlostí délkou a kvalitou. Procvičuje se i metodický přístup k výrobě strojků.

Výsledky učení

Předmět slouží k metodickému nácviku a osvětlení všech problematik hráče na hoboj. Na jednodušších etudách a přednesových skladbách se rozpoznají a definují jednotlivé nástrojové a hráčské problémy, se kterými se student může setkat při své činnosti, jak na poli interpretačním ,tak také na metodicko pedagogickém.

  1. Výuka správného dýchání pomocí dechových cvičení

2.. Výuka tvoření tónu, různé metody tvoření nátisku

2/a Správné postavení rtů -metodický nácvik

2/b Správné postavení zubů - metodický nácvik

  1. Metodika správné práce jazyka při nasazení
  2. Metodika správné funkce jazyka při staccatu
  3. Metodika držení nástroje, uvolněnosti svalstva a lehkosti celkové koordinace.
  4. Metodika výroby strojků.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta a dostatečný hudební archiv.

Literatura

Různé školy, etudy, frázovací cvičení, stupnicové etudy, přednesové skladby, literatura pro vedlejší nástroje-hoboj d´amore, angl.roh, orch.party) pro a) záčátečníky, b) 2.-4.roč.konzervatoře c) 5.-6.roč.konzervatoře

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se iniciativa a tvůrčí přístup.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Studenti získávají potřebné informace z oblasti didaktiky příslušných oborů. Mohou si takto rozšířit své vzdělání o pedagogickou způsobilost.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů