Didaktika/Vyučovatelská praxe hoboje 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106DPHO2 ZK 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět slouží k metodickému nácviku a osvětlení všech problematik hráče na hoboj. Zabývá se prstovou technikou, interpretačními pojmy, literaturou a praktickými činnostmi studenta s mladými ,začínajícími hráči na hoboj.

1.Metodika správné prstové techniky

2.Osvětlení interpretačních pojmů z hlediska metodického nácviku

3.Literatura pro hoboj metodicky rozdělená pro jednotlivé stupně škol a možností žáků

4.Metodicko praktická činnost se začínajícími žáky s různou úrovní talentu a předpokladů

  1. Metodika výroby strojků.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta a dostatečný hudební archiv.

Obsah kurzu

Didaktika se váže na všechny výukové postupy včetně specifikace metodických výstupů a kvality výstupů interpretačních oborů. Předmět připraví studenty na pedagogickou dráhu na středních školách, konzervatořích.nebo na hudebních školách. Také pomůže studentům pochopit principy hry na hoboj v jejich vlastní praktické činnosti. V tomto předmětu je metodickým nácvikem probrána problematika správné prstové techniky, interpretace a literatury. Studentu je umožněna i praktická činnost se žáky, kteří na nástroj teprve začínají hrát. Prstová technika je demonstrována na jednoduchých etudách a je přiložen výklad, jak správně postupovat při nácviku či při odstraňování problémů. Možnosti interpretace a pohledům na možnosti,jak docílit v různých žánrech a obdobích správné nebo možné interpretace je věnována nemalá část předmětu. Toto je spojeno i s rozhledem v literatuře nástroje. Praktická metodika je součástí předmětu, kdy student sám metodicky vede žáky, kteří buď na hoboj začínají nebo dosáhli různé úrovně hobojové hry. Procvičuje se i metodický přístup k výrobě strojků.

Doporučená nebo povinná literatura

Různé školy, etudy, frázovací cvičení, stupnicové etudy, přednesové skladby, literatura pro vedlejší nástroje-hoboj d´amore, angl.roh, orch.party) pro a) záčátečníky, b) 2.-4.roč.konzervatoře c) 5.-6.roč.konzervatoře

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se iniciativa a tvůrčí přístup.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Studenti získávají potřebné informace z oblasti didaktiky příslušných oborů. Mohou si takto rozšířit své vzdělání o pedagogickou způsobilost.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů