Didaktika/Vyučovatelská praxe hoboje 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106DPHO2 zkouška 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jiří HLAVÁČ, Jiří NOVOTNÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana BROŽKOVÁ, Jiří HLAVÁČ, Jiří NOVOTNÝ

Obsah

Didaktika se váže na všechny výukové postupy včetně specifikace metodických výstupů a kvality výstupů interpretačních oborů. Předmět připraví studenty na pedagogickou dráhu na středních školách, konzervatořích.nebo na hudebních školách. Také pomůže studentům pochopit principy hry na hoboj v jejich vlastní praktické činnosti. V tomto předmětu je metodickým nácvikem probrána problematika správné prstové techniky, interpretace a literatury. Studentu je umožněna i praktická činnost se žáky, kteří na nástroj teprve začínají hrát. Prstová technika je demonstrována na jednoduchých etudách a je přiložen výklad, jak správně postupovat při nácviku či při odstraňování problémů. Možnosti interpretace a pohledům na možnosti,jak docílit v různých žánrech a obdobích správné nebo možné interpretace je věnována nemalá část předmětu. Toto je spojeno i s rozhledem v literatuře nástroje. Praktická metodika je součástí předmětu, kdy student sám metodicky vede žáky, kteří buď na hoboj začínají nebo dosáhli různé úrovně hobojové hry. Procvičuje se i metodický přístup k výrobě strojků.

Výsledky učení

Předmět slouží k metodickému nácviku a osvětlení všech problematik hráče na hoboj. Zabývá se prstovou technikou, interpretačními pojmy, literaturou a praktickými činnostmi studenta s mladými ,začínajícími hráči na hoboj.

1.Metodika správné prstové techniky

2.Osvětlení interpretačních pojmů z hlediska metodického nácviku

3.Literatura pro hoboj metodicky rozdělená pro jednotlivé stupně škol a možností žáků

4.Metodicko praktická činnost se začínajícími žáky s různou úrovní talentu a předpokladů

  1. Metodika výroby strojků.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta a dostatečný hudební archiv.

Literatura

Různé školy, etudy, frázovací cvičení, stupnicové etudy, přednesové skladby, literatura pro vedlejší nástroje-hoboj d´amore, angl.roh, orch.party) pro a) záčátečníky, b) 2.-4.roč.konzervatoře c) 5.-6.roč.konzervatoře

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se iniciativa a tvůrčí přístup.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Studenti získávají potřebné informace z oblasti didaktiky příslušných oborů. Mohou si takto rozšířit své vzdělání o pedagogickou způsobilost.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů