Didaktika/Vyučovatelská praxe pozounu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106DPPO1 Z 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří HLAVÁČ, Jiří NOVOTNÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří HLAVÁČ, Jiří NOVOTNÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět slouží k metodickému nácviku a osvětlení všech problematik hráče na pozoun. Na jednodušších etudách a přednesových skladbách se rozpoznají a definují jednotlivé nástrojové a hráčské problémy, se kterými se student může setkat při své činnosti, jak na poli interpretačním ,tak také na metodicko pedagogickém.

  1. Výuka správného dýchání pomocí dechových cvičení

2.. Výuka tvoření tónu, různé metody tvoření nátisku

2/a Správné postavení rtů - metodický nácvik

2/b Správné postavení zubů - metodický nácvik

  1. Metodika správné práce jazyka při nasazení
  2. Metodika správné funkce jazyka při staccatu
  3. Metodika držení nástroje, uvolněnosti svalstva a lehkosti celkové koordinace.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta a dostatečný hudební archiv.

Obsah kurzu

Didaktika se váže na všechny výukové postupy včetně specifikace metodických výstupů a kvality výstupů interpretačních oborů. Předmět připraví studenty na pedagogickou dráhu na středních školách, konzervatořích.nebo na hudebních školách. Také pomůže studentům pochopit principy hry na pozoun v jejich vlastní praktické činnosti.Vzhledem k tomu, že na každém tomto stupni škol je rozdílná úroveň a schopnosti žáků, metodika se zabývá každým stupněm zvlášť. Nejdříve se po metodické stránce proberou všechny atributy hry na pozoun přímo na studentově hře. Pak se definují všechny metodické nácviky se studentem.Jedná se o nácvik správného dýchání, tvoření tónu,správného nátisku, snižcové techniky, interpretace a literatury. V tomto předmětu se probírají dech ,tón, nátisk, držení nástroje, uvolněnost svalstva a lehkost v celkové koordinaci.. Dech je ve hře na pozoun jedním z nejdůležitějších faktorů.Na jeho správném zvládnutí záleží celý další vývoj a možnosti pozounisty. Dech je metodicky i prakticky procvičován pomocí dechových cvičení. S tímto úzce souvisí tvoření tónu. Na dechovou metodiku navazují nátisková cvičení a metodický rozbor správně postavených a určitý tlak působících rtů i horních a spodních zubů. metodika správné funkce jazyka je rozdělena do dvou oddílů. V prvním se zabývá nasazením, různými druhy a možnostmi, ve druhém pak staccatem, jeho rychlostí délkou a kvalitou.

Doporučená nebo povinná literatura

J.Ušák: Výuka hry na snižcový pozoun M.Hejda: Metodika hry na pozoun F.Putna : Pozoun ? metodika hry P.Farkas: Umění hry na žesťové nástroje Ch.Collin: Metodika hry na žesťové nástroje A.Adam: Super long power

Hodnoticí metody a kritéria

Iniciativa a tvůrčí přístup.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Studenti získávají potřebné informace z oblasti didaktiky příslušných oborů. Mohou si takto rozšířit své vzdělání o pedagogickou způsobilost.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů