Didaktika/Vyučovatelská praxe pozounu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106DPPO2 ZK 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět slouží k metodickému nácviku a osvětlení všech problematik hráče na pozoun. Zabývá se snižcovou technikou, interpretačními pojmy, literaturou a praktickými činnostmi studenta s mladými ,začínajícími hráči na pozoun.

1.Metodika správné snižcové techniky

2.Osvětlení interpretačních pojmů z hlediska metodického nácviku

3.Literatura pro pozoun metodicky rozdělená pro jednotlivé stupně škol a možností žáků

4.Metodicko praktická činnost se začínajícími žáky s různou úrovní talentu a předpokladů

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta a dostatečný hudební archiv.

Obsah kurzu

Didaktika se váže na všechny výukové postupy včetně specifikace metodických výstupů a kvality výstupů interpretačních oborů. Předmět připraví studenty na pedagogickou dráhu na středních školách, konzervatořích.nebo na hudebních školách. Také pomůže studentům pochopit principy hry na pozoun v jejich vlastní praktické činnosti. V tomto předmětu je metodickým nácvikem probrána problematika správné snižcové techniky, interpretace a literatury. Studentu je umožněna i praktická činnost se žáky, kteří na nástroj teprve začínají hrát. snižcová technika je demonstrována na jednoduchých etudách a je přiložen výklad, jak správně postupovat při nácviku či při odstraňování problémů. Možnosti interpretace a pohledům na možnosti,jak docílit v různých žánrech a obdobích správné nebo možné interpretace je věnována nemalá část předmětu.Toto je spojeno i s rozhledem v literatuře nástroje . Praktická metodika je součástí předmětu, kdy student sám metodicky vede žáky, kteří buď na pozoun začínají ,nebo dosáhli různé úrovně pozounové hry.

Doporučená nebo povinná literatura

J.Ušák: Výuka hry na snižcový pozoun E.Kleinhammer: Art of Trombone playing B. van Lier: Metodická cvičení koordinace W.F.Cramer: Základní a důležité zásady hry na pozoun C.Gordon: Brass playing D.S.Reinhardt: Pivot systém E.Kleinhammer: Mastering the Trombone A.Jacobs: Song and Wind

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se iniciativa a tvůrčí přístup.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Studenti získávají potřebné informace z oblasti didaktiky příslušných oborů. Mohou si takto rozšířit své vzdělání o pedagogickou způsobilost.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů