Didaktika/Vyučovatelská praxe tuby 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106DPTU2 zkouška 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jiří HLAVÁČ, Jiří NOVOTNÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří HLAVÁČ, Karel MALIMÁNEK, Jiří NOVOTNÝ

Obsah

Didaktika se váže na všechny výukové postupy včetně specifikace metodických výstupů a kvality výstupů interpretačních oborů. Předmět připraví studenty na pedagogickou dráhu na středních školách, konzervatořích nebo na hudebních školách. Také pomůže studentům pochopit principy hry na tubu v jejich vlastní praktické činnosti. V tomto předmětu je metodickým nácvikem probrána problematika správné prstové techniky, interpretace a literatury. Studentu je umožněna i praktická činnost se žáky, kteří na nástroj teprve začínají hrát. Prstová technika je demonstrována na jednoduchých etudách a je přiložen výklad, jak správně postupovat při nácviku či při odstraňování problémů. Možnosti interpretace a pohledům na možnosti,jak docílit v různých žánrech a obdobích správné nebo možné interpretace, je věnována nemalá část předmětu. Toto je spojeno i s rozhledem v literatuře nástroje. Praktická metodika je součástí předmětu, kdy student sám metodicky vede žáky, kteří buď na tubu začínají nebo dosáhli různé úrovně hry.

Výsledky učení

Předmět slouží k metodickému nácviku a osvětlení všech problematik hráče na tubu. Zabývá se prstovou technikou, interpretačními pojmy, literaturou a praktickými činnostmi studenta s mladými ,začínajícími hráči na tubu.

1.Metodika správné prstové techniky

2.Osvětlení interpretačních pojmů z hlediska metodického nácviku

3.Literatura pro tubu metodicky rozdělená pro jednotlivé stupně škol a zdatnosti žáků

4.Metodicko praktická činnost se začínajícími žáky s různou úrovní talentu a předpokladů

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta a dostatečný hudební archiv.

Literatura

Hoza, Václav : Škola hry na tubu- metodická část

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se iniciativa a tvůrčí přístup.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Studenti získávají potřebné informace z oblasti didaktiky příslušných oborů. Mohou si takto rozšířit své vzdělání o pedagogickou způsobilost.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů