Hra na fagot 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106FAG4 ZK 9 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 204 až 249 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Prioritou předmětu ve čtvrtém semestru je vytvářet profil vlastní osobnosti pomocí skladeb, které disponují možnostmi využití studentovy fantazie. Pedagog vede budoucího umělce k samostatnosti, realizaci vlastních hudebních představ a k obhajobě svých hudebních názorů. Veškerá problematika týkající se hry na fagot by měla být vyřešena - technická dokonalost, tónová kultura, nasazení a intonace. Disponovaní studenti mají zvládnutou techniku násobného staccata. Implementace vlastní osobnosti do interpretované hudby je cílem tohoto semestru. Přednesové skladby se obracejí k dílům, kde musí student zapojit vlastní myšlenky a hudební přesah, např. C. Saint-Saëns, H. Dutilleux, E. Bozza, J. Pauer, M. Arnold, G. Jacob, Z. Lukáš, L. Sluka atd.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Etudy:

PIVOŇKA, Karel. Technické a rytmické etudy

MILDE, Ludvík. Technické etudy

BOZZA, Eugène. 15 etudes journaliéres pour basson

BITSCH, Marcel. Vingt etudes pour basson

DUBOIS, Pierre Max. Douze etudes pour basson

Díla pro sólový fagot:

BRAUN, JD. Solos

BACH, Johann Sebastian. Suita no. 1 G dur BWV1007, Suita no. 3 C dur BWV1009

ARNOLD, Malcolm. Fantazie

JACOB, Gordon. Partita

Koncerty:

VIVALDI, Antonio. koncerty

MOZART, Wolfgang Amadeus. Koncert B dur K. 191

HUMMEL, Jan Nepomuk. Koncert F dur

DAVID, Ferdinand. Concertino B dur Op. 12

KOŽELUH, Antonín. Koncert C dur

PAUER, Jiří. Koncert pro fagot

SPISAK, Michal. Koncert pro fagot

BERWALD, Franz. Koncertní kus op. 2

WEBER, Carl Maria von. Koncert pro fagot F dur Op. 75, Andante e Rondo ongraresse Op. 35

LOBOS, Heitor Villa. Ciranda das sete notas

REJCHA, Antonín. Téma a variace

Sonáty:

BÖDDECKER, Philipp Friedrich. Sonata sopra La Monica (fagot, housle a basso continuo)

GALLIARD, Johann Ernst. Sonáta F dur (fagot a basso continuo)

MARCELLO, Benedetto. Sonáta e moll (fagot a basso continuo)

TELEMANN, Georg Philipp. Sonáta e moll (fagot a basso continuo), Sonáta f moll (fagot a masso continuo)

MOZART, Wolfgang Amadeus. Sonáta B dur K 292 (fagot a klavír nebo violoncello)

DŘÍZGA, Eduard. Scherzo

LUCKÝ, Štěpán. Introdukce a capriccio

PIERNÉ, Gabriel. Solo de koncert

SAINT-SAËNS. Camille. Sonáta Op. 168

DUTILLEUX, Henri. Sarabande et Cortege

BOZZA, Eugene. Recit, Sicilienne et Rondo, Fantasie

LUKÁŠ, Zdeněk. Rondo

SLUKA, Luboš. Sonáta

-stupnice, rozložené akordy, nástrojová cvičení, chromatické postupy v sekundách, terciích a kvintách, minimálně 4 etudy

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v hodinách, účast v semináři dechových nástrojů v roli interpreta, přehrávka předem zadaných skladeb, provedení ročníkového koncertu v rozsahu poloviny recitálu.

Další požadavky: docházka minimálně 90 %

V závěru semestru je hodnocený progres hráčských dovedností v komparaci s prvním ročníkem studia.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů