Hra na fagot 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106FAG5 zápočet 10 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 232 až 282 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

V pátém semestru se veškerá práce se studentem soustředí na absolventský koncert a diplomovou práci. Na začátku semestru je vytyčen repertoár absolventského koncertu a vhodné téma diplomové práce, která je dále průběžně konzultována s vedoucím práce. Po studentovi jsou požadovány nejvyšší nároky a jsou voleny nejtěžší etudy, jak po technické, tak nátiskové stránce, například E. Bozza, M. Bitsch, P. M. Dubois, R. Ronnes. Student je technicky suverénní, disponuje vlastním, originálním a přesvědčivým uměleckým přednesem a jsou na něj kladeny nejnáročnější požadavky v oblasti intonační dokonalosti a zvukové kultury. Repertoár v tomto semestru odráží již zájem studenta a stává se jeho vizitkou. Dále fixuje škálu různých interpretačních možností, nástrojových technik a rozvíjí zkušenosti specializovaných hudebních oblastí, např. historicky poučené interpretace, moderních technik atd.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Etudy:

PIVOŇKA, Karel. Technické a rytmické etudy

MILDE, Ludvík. Technické etudy

BOZZA, Eugène. 15 etudes journaliéres pour basson

BITSCH, Marcel. Vingt etudes pour basson

DUBOIS, Pierre Max. Douze etudes pour basson

Díla pro sólový fagot:

BRAUN, J. D. Solos

BACH, Johann Sebastian. Suita no. 1 G dur BWV1007, Suita no. 3 C dur BWV1009

ARNOLD, Malcolm. Fantazie

JACOB, Gordon. Partita

KURZ, Ivan. Sólo pro pana Dulciana

ŠESTÁK, Zdeněk. 5 virtuozních invencí

BERG, Olav. Vertigo

Koncerty:

VIVALDI, Antonio. koncerty

MOZART, Wolfgang Amadeus. Koncert B dur K. 191

HUMMEL, Jan Nepomuk. Koncert F dur

DAVID, Ferdinand. Concertino B dur Op. 12

KOŽELUH, Antonín. Koncert C dur

PAUER, Jiří. Koncert pro fagot

SPISAK, Michal. Koncert pro fagot.

BERWALD, Franz. Koncertní kus op. 2

WEBER, Carl Maria von. Koncert pro fagot F dur Op. 75, Andante e Rondo ongraresse Op. 35

LOBOS, Heitor Villa. Ciranda das sete notas

REJCHA, Antonín. Téma a variace

JACOB, Gordon. Suite (fagot a smyčcový kvartet)

FRANCAIX, Jean. Divertissement (fagot a smyčcový kvintet)

PELIKÁN, Jaroslav. Concertino Variace

Sonáty:

BÖDDECKER, Philipp Friedrich. Sonata sopra La Monica (fagot, housle a basso continuo)

GALLIARD, Johann Ernst. Sonáta F dur (fagot a basso continuo)

MARCELLO, Benedetto. Sonáta e moll (fagot a basso continuo)

TELEMANN, Georg Philipp. Sonáta e moll (fagot a basso continuo), Sonáta f moll (fagot a masso continuo)

MOZART, Wolfgang Amadeus. Sonáta B dur K 292 (fagot a klavír nebo violoncello)

DŘÍZGA, Eduard. Scherzo

LUCKÝ, Štěpán. Introdukce a capriccio

PIERNÉ, Gabriel. Solo de koncert

SAINT-SAËNS. Camille. Sonáta Op. 168

DUTILLEUX, Henri. Sarabande et Cortege

BOZZA, Eugene. Recit, Sicilienne et Rondo, Fantasie

LUKÁŠ, Zdeněk. Rondo

SLUKA, Luboš. Sonáta

TEML, Jiří. Teatro piccolo

HINDEMITH, Paul. Sonáta

-nástrojová cvičení, chromatické postupy v sekundách, terciích a kvintách, minimálně 4 etudy

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast v hodinách, účast v semináři dechových nástrojů v roli interpreta, přehrávka předem zadaných skladeb, vytyčení vhodného tématu pro absolventskou diplomovou práci.

Další požadavky: docházka minimálně 90 %

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů