Hra na fagot 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106FAG6 zápočet 11 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 254 až 309 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Šestý semestr vede budoucího umělce k samostatnosti, přesvědčivému uměleckému přednesu, realizacím vlastních představ a obhájení svých myšlenek. Student je vybaven technicky, tónovou kulturou a interpretačními schopnostmi tak, aby obstál v mezinárodní konkurenci jako sólový, či komorní hráč, nebo hráč v orchestru. Poslední semestr bakalářského studia je již zcela v režii absolventského koncertu a dokončení písemné diplomové práce. Etudy jsou vybrány tak, aby umožnily nastudovat zvolený program absolventského koncertu. Veškerá pozornost je směřována na provedení a preciznost skladeb, které jsou zařazeny do dramaturgie koncertu, ale také na kompozice, které nebyly v průběhu studia dostatečně procvičeny.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Etudy:

PIVOŇKA, Karel. Technické a rytmické etudy

MILDE, Ludvík. Technické etudy

BOZZA, Eugène. 15 etudes journaliéres pour basson

BITSCH, Marcel. Vingt etudes pour basson

DUBOIS, Pierre Max. Douze etudes pour basson

Díla pro sólový fagot:

BRAUN, J. D. Solos

BACH, Johann Sebastian. Suita no. 1 G dur BWV1007, Suita no. 3 C dur BWV1009

ARNOLD, Malcolm. Fantazie

JACOB, Gordon. Partita

KURZ, Ivan. Sólo pro pana Dulciana

ŠESTÁK, Zdeněk. 5 virtuozních invencí

BERG, Olav. Vertigo

Koncerty:

VIVALDI, Antonio. koncerty

MOZART, Wolfgang Amadeus. Koncert B dur K. 191

HUMMEL, Jan Nepomuk. Koncert F dur

DAVID, Ferdinand. Concertino B dur Op. 12

KOŽELUH, Antonín. Koncert C dur

PAUER, Jiří. Koncert pro fagot

SPISAK, Michal. Koncert pro fagot

BERWALD, Franz. Koncertní kus op. 2

WEBER, Carl Maria von. Koncert pro fagot F dur Op. 75, Andante e Rondo ongraresse Op. 35

LOBOS, Heitor Villa. Ciranda das sete notas

REJCHA, Antonín. Téma a variace

JACOB, Gordon. Suite (fagot a smyčcový kvartet)

FRANCAIX, Jean. Divertissement (fagot a smyčcový kvintet)

PELIKÁN, Jaroslav. Concertino Variace

Sonáty:

BÖDDECKER, Philipp Friedrich. Sonata sopra La Monica (fagot, housle a basso continuo)

GALLIARD, Johann Ernst. Sonáta F dur (fagot a basso continuo)

MARCELLO, Benedetto. Sonáta e moll (fagot a basso continuo)

TELEMANN, Georg Philipp. Sonáta e moll (fagot a basso continuo), Sonáta f moll (fagot a masso continuo)

MOZART, Wolfgang Amadeus. Sonáta B dur K 292 (fagot a klavír nebo violoncello)

DŘÍZGA, Eduard. Scherzo

LUCKÝ, Štěpán. Introdukce a capriccio

PIERNÉ, Gabriel. Solo de koncert

SAINT-SAËNS. Camille. Sonáta Op. 168

DUTILLEUX, Henri. Sarabande et Cortege

BOZZA, Eugene. Recit, Sicilienne et Rondo, Fantasie

LUKÁŠ, Zdeněk. Rondo

SLUKA, Luboš. Sonáta

TEML, Jiří. Teatro piccolo

HINDEMITH, Paul. Sonáta

-nástrojová cvičení, chromatické postupy v sekundách, terciích a kvintách, minimálně 4 etudy.

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast v hodinách, účast v semináři dechových nástrojů v roli interpreta, přehrávka předem zadaných skladeb, provedení bakalářského koncertu.

Další požadavky: docházka minimálně 90 %

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů