Hra na flétnu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106FL1 zápočet 9 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 207 až 252 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Radomír PIVODA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Mario MESANY, Radomír PIVODA

Obsah

Flétna je nástroj mnoha hudebních uskupení. Tento předmět vybaví studenta všemi schopnostmi, které při hře na flétnu potřebuje. Má za cíl studenty připravit na samostatnou dráhu sólisty, komorního hráče či hráče výborného orchestru. také oblast pedagogického rozhledu není pominuta, absolvent bude připraven k pedagogické dráze na středních školách a konzervatořích. Do předmětu musí studenti vykonat přijímací zkoušku , na které se hodnotí hudební talent, schopnost pódiového hraní a přiměřená technická zralost. Primární složkou výuky je rozpoznání nesprávných návyků, či neřešených problémů které si student přinesl s sebou . Mohou se týkat hlavně tvoření tónu, nesprávného dýchání a neznalosti principů správné techniky. Technická stránka hry na nástroj se vyučuje pomocí snadnějších etud - Ernesto Köhler ,N. Platonov Emil Prill , kde je možné přesně ukázat, v čem je nutná náprava a jak tohoto, co možná nejefektivněji, dosáhnou. Jedná se především o nácvik pozdržení první noty ze skupinky rychlejších např. první a třetí ze čtyř šestnáctinových not, či první ze tří v triole apod. Individuální cvičení pro tónovou kulturu, principy správného nátisku a dechová cvičení jsou také součástí výuky a jsou vedeny tak, aby každé cvičení odpovídalo individuálním schopnostem studenta. Hudebnost a principy interpretace barokní a klasické literatury se vyučují na skladbách skladatelů např. Benda ,Händel , Ibert , Händel , Eben

Výsledky učení

Na jednodušších etudách a přednesových skladbách se rozpoznají jednotlivé nástrojové a hráčské problémy, ty se mohou týkat hlavně tvoření tónu, nesprávného dýchání a neznalosti principů správné techniky.

  1. Technická problematika se vyučuje pomocí snadnějších etud - Ernesto Köhler, N. Platonov, Emil Prill ,
  2. Individuální cvičení pro tónovou kulturu, principy správného nátisku a dechová cvičení.
  3. Hudebnost a principy interpretace se vyučují na skladbách skladatelů např. Benda, Händel, Ibert , Händel, Eben

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Köhler, Ernesto: Etudy op. 33

Platonov,N. :

Prill, Emil: 24 etud op.

Fürstenau, A. B. : Exercices pour la Flute op. 15

Benda, Jiří Antonín: Sonáta G dur pro fl. a kl.

Händel , Georg Friedrich: Sonáty pro flétnu

Eben, Petr: Sonatina semplice ? fl.

Vaňhal, Jan Křtitel : Sonáta pro flétnu a klavír

Devienne , Francois: Koncert G

Pergolesi, Giovanni Battista : Koncert G dur

Fils ,Antonín: Koncert D dur

Burian, E. F. : Ztracené serenády pro fl. a kl.

Mozart, W. A. Andante C d

Ibert, Jacques : Piece pour Flute seule

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru. Zápočet.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů