Hra na flétnu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106FL2 ZK 9 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 204 až 249 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Pomocí snadnějších etud a přednesů byly pojmenovány a definovány nedostatečnosti ve hře. V tomto předmětu se hledá optimální cesta k nápravě.

  1. Hledání cesty odstranění těchto nedostatečností,
  2. Precizování principu správné techniky, vědomé ovládnutí každého prstu
  3. Pokračování v nácviku správného dýchání., dechová cvičení
  4. Etudy se zaměřením na rytmickou ,intonační a metrickou přesnost-Köhler ,Fürstenau, Hahöcker
  5. Výčet přednesových skladeb se rozšiřuje o náročnější skladby - Funk, Bach, Beethoven, Mozart, Stamitz, Mysliveček, Hasse, Haydn, Matys, Feld, Borne, Debussy, Bozza.

Forma studia

Individuální kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Předmět vybaví studenty technikou, tónovou kulturou, intonací a interpretačními schopnostmi tak, aby velmi dobře obstáli v konkurenci jak na poli sólistickém, komorním, tak i orchestrálním. Vede budoucího umělce k samostatnosti, k realizacím vlastních představ a k obhájení svých myšlenek. Vzhledem k tomu, že každý student je individuálně vybaven schopnostmi rychleji nebo pomaleji reagovat na nové skutečnosti, či má po fyzické stránce jiné předpoklady k zvládnutí jednotlivých stránek hry na nástroj, je pro každého zvolena v tomto předmětu individuální cesta, která umožní naučit se co nejdříve správné návyky a odstranit vše, co k flétnové hře nepatří. Náplní tohoto předmětu je nalézt správnou cestu k odstranění těchto nedostatečností, precizování principu správné techniky, pokračování v nácviku správného dýchání atd. Rytmickou ,intonační a metrickou přesnost procvičujeme na etudách - Köhler ,Fürstenau, Hahöcker . Student by se měl naučit v podstatě ovládnout jednotlivé prsty tak, aby byl schopen kterýkoli z nich kdykoli pozdržet a tak každý tón, který se mu jeví jako důležitý či zajímavý tímto zvýraznit. V dílech vrcholného klasicismu se precizuje nejenom technická stránka hry na flétnu, ale také znalosti o stavbě klasického koncertu a hudebních zákonitostech . Výběr přednesových skladeb se orientuje na díla skladatelů např. Funk, Bach, Beethoven, Mozart, Stamitz,Mysliveček, Hasse, Haydn, Matys, Feld, Borne, Debussy,Bozza.. Nutností je snaha o zvládnutí všech atributů hry na nástroj v co možná nejvyrovnanější podobě.

Doporučená nebo povinná literatura

Ernesto KöhlerVirtuosen Etuden op.75 1., 2., 3.

A. B. Fürstenau26 Studien für Flöte op.

J. Hahöcker24 Etuden op

Heinrich FunkKleine Sonate für Flöte und Kl

C. Ph. Em. BachSonáty pro flétnu a

Ludwig van BeethovenSonata

Francis PoulencSonata pro fl.

W. A. Mozart6 Sonaten für Flöte und

Karl StamitzKoncert D dur

Josef MyslivečekKoncert

Joh. Ad. HasseKoncert

Michael HaydnKoncert pro flétnu

Jiří MatysVariační monology pro flétnu sólo

Jindřich FeldQuatre Pieces pour Flute seule

Francois BorneFantaisie brillante sur Carmen

Cl. DebussySyrinx

Eugene BozzaDialogue pour Flute et Piano

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů. Zkouška před kolegiem děkana.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů