Hra na flétnu 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106FL3 zápočet 8 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 182 až 222 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Radomír PIVODA, Jiří VÁLEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Mario MESANY, Radomír PIVODA, Jiří VÁLEK

Obsah

Předmět vybaví studenta všemi schopnostmi, které při hře na flétnu potřebuje. Hledá cesty, jak studentům umožnit zvládnout hru na flétnu na té nejvyšší úrovni po technické stránce hry, intonaci, nátiskové a tónové kultuře i po stránce interpretační. Všechny nároky, které jsou kladeny na hráče a které byly objasněny v předmětech Hra na flétnu 1 a 2 jsou v tomto předmětu pomocí vhodně volených etud a přednesů zdokonalovány. Zároveň se obrací pozornost k jazyku, jako velmi důležitému fenoménu jemného nasazení tónu či rychlého staccata. Při potížích se hledají / to samozřejmě již od předmětu Hra na flétnu1/ možnosti nápravy. Nyní se učí, co vše nám tato práce s jazykovou technikou nabízí. Jednotlivé druhy nasazení od nejjemnějších až po akcentované či přeforsírované a ve staccatu nejenom rychlost, ale také délka jednotlivých staccatovaných not. Je možno hrát od detaché až po staccatissimo. Nejenom na etudách se procvičují nové poznatky, ale i přednesové skladby jsou voleny tak, aby se tyto poznatky využily v koncertní činnosti . Ve výběru etud se nacházejí již charakterově náročnější ? Fürstenau ,Köhler, Hahöcker . V přednesových skladbách se dává přednost autorům např. Hindemith, Gemrot , Bach, Benda, Reinecke, Blodek, Pepin,Hindemith, Roy, Bozza, Enescu.

Výsledky učení

Všechny nově nabyté poznatky o technické stránce hry, o intonaci, rytmu, správném dýchání, interpretaci jsou upevňovány pomocí etud i skladeb náročnějších .

1a Správná práce jazyka

b Pozornost se věnuje rychlosti staccata,

c Výuka jemnosti a snadnosti nasazení. Při nedostatečné úrovni je hledána cesta k nápravě.

  1. Etudy mírně náročnějšího charakteru - Fürstenau ,Köhler, Hahöcker.
  2. Přednesové skladby se dotýkají po hudební stránce i méně snadných - Hindemith, Gemrot , Bach, Benda, Reinecke , Blodek,Pepin, Hindemith, Roy, Bozza, Enescu.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

A. B. Fürstenau 24 Exercices Caprices et Preludes

Ernesto Köhler 22 Etuden op. 89

Joh. Hahöcker Vortragsstudien op. 5

Paul Hindemith Sonate für Flöte und Klavier

Jiří Gemrot Sonatina

Joh. Seb. Bach Sechs Sonaten kl. + fl

František Benda Sonáta e moll pro fl. a kl.

C. Ph. Em. Bach Sonate für Flöte allei

Carl Ph. Em. Bach Koncert d moll

Carl Reinecke Koncert pro flétnu op. 2

W. A. Mozart Koncerty G dur

André Pepin Impromptu pour Flute et Piano

Paul Hindemith Acht Stücke für Flöte allein

Alphonse Roy Divertissement pour Flute at Piano

Eugene Bozza Image pour flute seule

Jules Mazellier Divertissement pastoral pour Flute

et Piano

George Enescu Cantabile e presto

Vilém Blodek Koncert pro flétnu D dur

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů