Hra na flétnu 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106FL4 ZK 7 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 154 až 189 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Veškerá problematika týkající se hry na flétnu -prstová technika, intonace, správné dýchání a interpretace, je zdokonalována na náročnějších etudách s důrazem na ty nedostatečnosti, které ještě nejsou úplně zvládnuty. Při velmi dobrém jednoduchém staccatu se zdokonaluje dvojité staccato.

  1. Náročnější etudy pro prstovou a rytmickou přesnost Jeanjean ,Tomaszewski, Tillmetz
  2. Zdokonaluje se dvojité staccato a zárověň zlepšují různé druhy nasazení tónu.
  3. Fantazijněší přednesové skladby - student zapojí vlastní hudební představy- Martinů, Migot, Quantz, Richter, Rivier , Andersen, Casella, Rivier, Honegger.

Forma studia

Individuální kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Předmět vybaví studenty technikou, tónovou kulturou, intonací a interpretačními schopnostmi tak, aby velmi dobře obstáli v konkurenci jak na poli sólistickém, komorním, tak i orchestrálním. Vede budoucího umělce k samostatnosti, k realizacím vlastních představ a k obhájení svých myšlenek. To je v tomto předmětu základem výuky. Rozvíjení vlastní osobnosti je zde prioritou. Veškerá problematika týkající se hry na flétnu je zdokonalována na etudách Jeanjean, Tomaszewski, Tillmetz, s důrazem na ty nedostatečnosti, které ještě nejsou úplně zvládnuty. Pokud není jednoduché staccato v pořádku, hledají se cesty k jeho zlepšení; taktéž se hledá způsob naprosto jednoznačného dvojitého staccata. Přednesové skladby se obracejí i k dílům s větším obsahem fantazie, kde musí student zapojit vlastní myšlenky a představy - Martinů, Migot, Quantz, Richter, Rivier, Andersen ,Casella ,Rivier, Honegger.

Doporučená nebo povinná literatura

Paul Jeanjean Etudes modernes pour Flute

Feliks Tomaszewski Výběr etud pro flétnu

Rudolf Tillmetz Triller- Studie

Bohuslav Martinů First Sonata fl. + kl.

Gearges Migot Sonate pour flute et piano

František Benda Sonáta pro flétnu a cemballo F dur

G. F. Händel Kammersonate Nr. 1

Johann Joachim Quantz Koncert pro flétnu A dur

Franz Xaver Richter Koncert D Dur

Jean Rivier Concerto pour Flute

W. A. Mozart Koncert D dur

Joachim Andersen Balada a tanec Sylfů

Alfredo Casella Siciliane et Bourlesque

Jean Rivier Oiseaux tendres pour Flute solo

Arthur Honegger Danse de la Chevre pour flute solo

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů