Hra na flétnu 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106FL5 zápočet 11 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 257 až 312 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Radomír PIVODA, Jiří VÁLEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Mario MESANY, Radomír PIVODA, Jiří VÁLEK

Obsah

Flétna je nástroj mnoha hudebních uskupení. Tento předmět vybaví studenta všemi schopnostmi, které při hře na flétnu potřebuje. Předmět musí studenta dovést do posledního bakalářského předmětu Veškerá práce se studentem se váže k absolventskému bac. koncertu a k absolventské bac diplomní písemné práci. Hledají se témata a vhodný repertoár . Aby bylo možné požadovat po studentovi ty největší technické nároky, jsou etudy voleny z těch nejtěžších po technické, nátiskové i dechové stránce - Jeanjean ,Tomaszewski, Tillmetz.. Student dosáhne vytříbené prstové techniky s možností pozdržet jakýkoli tón, jeho zvuková kultura musí splňovat požadavky skladeb všech stylových období, intonační úroveň musí snést nejnáročnější požadavky. Nutností je vlastní osobitý přístup. Repertoár tohoto předmětu odráží již zájem studenta a stává se i jeho jakousi vizitkou. Je však nutné projít i stěžejní flétnový repertoár- Martinů, Migot, Benda, Händel, Quantz, Richter Rivier , Andersen ,Casella, Rivier, Honegger. Je dobré, když písemná diplomní práce vychází z tématu, které je studentovi blízké, a tak mu umožní co nejširší a nejkvalitnější zpracování tématu. Dvojité staccato se vyučuje již u všech studentů.

Výsledky učení

Prstová technická připravenost, intonační jistota, rytmické cítění ,tónová a dechová kultura i interpretační představivost se vyučují pomocí nejnáročnějších etud. Přednesové skladby se orientují na stěžejní flétnový repertoár.

1.Etudy nejnáročnější po technické, nátiskové, rytmické a dechové stránce. Dbá se na precizní zvládnutí intonace , techniky - Jeanjean, Tomaszewski, Tillmetz.

  1. Kontroluje se kvalita nasazení a zdokonalují způsoby staccata.
  2. Přednesové skladby stěžejního klarinetového repertoáru- Martinů, Migot, Benda, Händel, Quantz, Richter, Rivier , Andersen, Casella, Rivier, Honegger.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Joh. Sebastian Bach Partita pro flétnu solo

Ervín Schulhoff Sonáta pro flétnu a klavír

Henri Dutilleux Sonatine pour Flute et Piano

Sergej Prokofjev Sonáta pro flétnu a klavír

Taffanel- Gaubert Kadence ke koncertům G dur a D

dur W. A. Mozarta

Antonio Vivaldi Koncerty pro flétnu

W. A. Mozart Koncert pro flétnu a harfu

Karl Stamitz Koncert G dur

Václav Riedelbauch In memoriam - fl. a kl.

Cecile Chaminade Concertino op. 107

Edgard Varese Density 21.5

Franz Doppler Fantaisie Pastorale Hongroise

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů