Hra na flétnu 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106FL6 Z 12 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 279 až 339 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

V obou rovinách flétnové hry technické i přednesové je uplatňována maximální náročnost na provedení a precizitu. Etudy jsou nejnáročnějšího charakteru jak po stránce technické, tak i rytmické, intonační, nátiskové i dechové. Přednesy svou náročností kladou velké nároky na studentovu úroveň hry nejenom po stránce technické, ale i interpretační.

  1. Etudy - Jeanjean, Tomaszewski, Tillmetz
  2. Přednesy např. Blavet, Milhaud, Mercadante, Feld, Chaminade, Roussel, Telemann.
  3. Dvojité staccato se procvičuje na orchestrálních skladbách, které použití dvojitého staccata vyžadují - Smetana Předehra k opeře Prodaná nevěsta, Beethoven 4. Symfonie a pod.

Forma studia

Individuální kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Předmět vybaví studenty technikou, tónovou kulturou, intonací a interpretačními schopnostmi tak, aby velmi dobře obstáli v konkurenci jak na poli sólistickém, komorním, tak i orchestrálním. Vede budoucího umělce k samostatnosti, k realizacím vlastních představ a k obhájení svých myšlenek. Poslední bakalářský předmět je již zcela v režii bak. abs. koncertu a dotažení písemné diplomní práce do závěrečné podoby. Etudy jsou voleny tak, aby umožnily nastudovat zvolený bakalářský repertoár. Většinou se jedná o nejnáročnější- Jeanjean ,Tomaszewski, Tillmetz . Po technické i přednesové stránce je uplatňována maximální pozornost na provedení a precizitu. Přednesy opět korespondují s repertoárem abs. koncertu, ale pozornost se zaměřuje i na některé skladby období či stylů, které nebyly v průběhu studia dostatečně procvičeny. Přednesy typu Blavet, Milhaud, Mercadante, Feld, Chaminade, Roussel, Telemann.

Doporučená nebo povinná literatura

Michel Blavet Sonáty pro fl. a kl.

Darius Milhaud Sonatine ? Flute et Piano

Gius. Sav. Mercadante Koncert

Jindřich Feld Koncert

Joh. Sebastian Bach Partita pro flétnu solo

Cecile Chaminade Concertino op. 107

Albert Roussel Joueurs de Flute

Georg Philipp Telemann Zwölf Fantasien für Querflöte ohne Bass

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů