Hra na flétnu 10

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106FLE0 zápočet 17 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 404 až 489 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Radomír PIVODA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Mario MESANY, Radomír PIVODA

Obsah

V tomto posledním předmětu se zopakují všechny atributy flétnové hry, které se kolem hry na nástroj objevují, avšak již z pohledu studenta . Student se naučí formulovat problematiku hry na nástroj. Naučí se řešit všechny možné kombinace problémů, které se dají v praxi interpreta předpokládat. Je veden tak, aby v případě jeho vlastní pedagogické dráhy byl schopen analyzovat skutečnosti a vyvozovat správné závěry. Je veden k pochopení dramaturgie koncertů i psychologických aspektů sólisty interpreta. Musí být schopen všechny atributy pojmenovat a dokázat je sám vysvětlit. Na skladbách , které interpretuje, ukazuje předně své hudební myšlení, svou osobnost. Je připravován na samostatnou kariéru. jeho vlastní názory jsou konfrontovány s názory profesora a usměrňovány do správných či možných rovin. Předmět pracuje se studenty již jako s výraznými hudebními osobnostmi, které nemají zjevné problémy ve hře na nástroj. Mají na vysoké úrovni technikou a tónovou kulturu, intonaci i interpretační schopnost. To jsou předpoklady k tomu, aby velmi dobře obstáli v konkurenci jak na poli sólistickém, komorním, tak i orchestrálním. Předmět pokračuje v nastolené cestě z minulého předmětu a vše, tedy hlavně vlastní tvůrčí činnost, velmi dobrou flétnovou techniku, kvalitní tón, intonaci vyžaduje v ?dokonalé podobě?. Pro tyto požadavky mohou být použity skladby jak, základního flétnového repertoáru, tak také všechny další, které jsou pódiově akceptovatelné. Např. : Reinecke, Francaix, Händel, Haydn, Penderecky, Jolivet, 21.století i současníci.

Výsledky učení

V tomto posledním předmětu se zopakují všechny principy, které se kolem hry na flétnu objevují, avšak již z pohledu studenta . Ten musí být schopen všechny atributy pojmenovat a dokázat je sám vysvětlit. Jde především o principy správné prstové techniky, dechová cvičení, tónovou kulturu a intonaci. Klade se důraz na znalosti v oblastech interpretace i moderních či netradičních technik a forem Na skladbách , které jsou zařazeny do výuky absolvent dokazuje předně své hudební myšlení, svou osobnost.

1.Shrnutí veškerých vědomostí a dovedností studenta

2.Skladby typu Reinecke, Francaix, Händel, Haydn, Penderecky, Jolivet, ale i repertoár mezinárodních soutěží.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Karl Reinecke Sonáta Undine

Jean Francaix Suite pour Flute seule

G. F. Händel Kammersonate Nr. 2

Joseph Haydn Koncert D dur

Krzystov Penderecky Koncert

Andre Jolivet Chant de Linos

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru. Státní magisterskí zkouška.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů