Hra na flétnu 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106FLE7 Z 14 2T česky zimní

Garant předmětu

Radomír PIVODA, Jiří VÁLEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Mario MESANY, Radomír PIVODA, Jiří VÁLEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

V tomto předmětu je již perfektní zvládnutí všech stránek hry na flétnu nutností. Jedná se o prstovou techniku, intonaci, rytmus, dechovou a tónovou kulturu. Prohlubují se znalosti o interpretaci a pódiovém vystupování. Studium se orientuje na skladby , které jsou pro koncertní činnost nezastupitelné.

  1. Výuka psychologie pódiového vystupování, praktická pódiová činnost
  2. Výuka interpretačních hledisek, hledání osobitého a přitom klasickou interpretaci dodržujícího názoru studenta na interpretaci
  3. Přednesy - Feld, Ibert, Berio, Loudová, Francaix, Martinů -nutnost perfektního technického osvojení, pak uvolnění do interpretačních možností

Forma studia

Individuální kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Do předmětu Hra na flétnu 7 jsou na základě přijímacího řízení přijati pouze studenti, kteří nemají ve své hře na nástroj zjevné problémy, jsou vybaveni velmi dobrou prstovou technikou, kvalitním tónem, intonací a hlavně se u nich projevuje velmi dobrá hudební představivost opřená nejenom o talent , ale také o znalosti. Tento talent je uchopen jako ojedinělý a proto je s ním zacházeno tak, aby se v průběhu studia rozvíjel právě do své individuality. Je praktikován princip odborné konfrontace názorů na interpretaci studenta s názory profesorů. Pokud student nevybočuje ve svých názorech z možných mantinelů, je mu ponechána jeho představa, v opačném případě se s touto představou pracuje tak, aby těmto zaběhnutým pravidlům odpovídala. Součástí výuky je i intenzivní příprava na pódiové vystupování, hlavně na poli psychologickém. Je nutná znalost psychologie pódiového výstupu. Studium se orientuje na skladby , které jsou pro koncertní činnost nezastupitelné - Feld, Ibert ,Berio, Loudová, Francaix, Martinů . Repertoár se také orientuje na mezinárodní soutěže, které jsou v časovém kontextu k dispozici.

Doporučená nebo povinná literatura

Jindřich Feld Sonáta pro flétnu a klavír

Jacques Ibert Koncert pro flétnu

Luciano Berio Sequenza per flauto solo

Ivana Loudová Suite per flauto solo

Jean Francaix Divertimento pour Flute et piano

Bohuslav Martinů Scherzo ( Divertimento)

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů