Hra na flétnu 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106FLE7 Z 14 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 332 až 402 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Radomír PIVODA, Jiří VÁLEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Mario MESANY, Radomír PIVODA, Jiří VÁLEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

V tomto předmětu je již perfektní zvládnutí všech stránek hry na flétnu nutností. Jedná se o prstovou techniku, intonaci, rytmus, dechovou a tónovou kulturu. Prohlubují se znalosti o interpretaci a pódiovém vystupování. Studium se orientuje na skladby , které jsou pro koncertní činnost nezastupitelné.

  1. Výuka psychologie pódiového vystupování, praktická pódiová činnost
  2. Výuka interpretačních hledisek, hledání osobitého a přitom klasickou interpretaci dodržujícího názoru studenta na interpretaci
  3. Přednesy - Feld, Ibert, Berio, Loudová, Francaix, Martinů -nutnost perfektního technického osvojení, pak uvolnění do interpretačních možností

Forma studia

Individuální kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Do předmětu Hra na flétnu 7 jsou na základě přijímacího řízení přijati pouze studenti, kteří nemají ve své hře na nástroj zjevné problémy, jsou vybaveni velmi dobrou prstovou technikou, kvalitním tónem, intonací a hlavně se u nich projevuje velmi dobrá hudební představivost opřená nejenom o talent , ale také o znalosti. Tento talent je uchopen jako ojedinělý a proto je s ním zacházeno tak, aby se v průběhu studia rozvíjel právě do své individuality. Je praktikován princip odborné konfrontace názorů na interpretaci studenta s názory profesorů. Pokud student nevybočuje ve svých názorech z možných mantinelů, je mu ponechána jeho představa, v opačném případě se s touto představou pracuje tak, aby těmto zaběhnutým pravidlům odpovídala. Součástí výuky je i intenzivní příprava na pódiové vystupování, hlavně na poli psychologickém. Je nutná znalost psychologie pódiového výstupu. Studium se orientuje na skladby , které jsou pro koncertní činnost nezastupitelné - Feld, Ibert ,Berio, Loudová, Francaix, Martinů . Repertoár se také orientuje na mezinárodní soutěže, které jsou v časovém kontextu k dispozici.

Doporučená nebo povinná literatura

Jindřich Feld Sonáta pro flétnu a klavír

Jacques Ibert Koncert pro flétnu

Luciano Berio Sequenza per flauto solo

Ivana Loudová Suite per flauto solo

Jean Francaix Divertimento pour Flute et piano

Bohuslav Martinů Scherzo ( Divertimento)

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů