Hra na flétnu 8

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106FLE8 zkouška 14 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 329 až 399 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Radomír PIVODA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Mario MESANY, Radomír PIVODA

Obsah

Předmět pracuje se studentem již jako s výraznou hudební osobností, která nemá zjevné problémy ve hře na nástroj. Má na vysoké úrovni technikou, tónovou kulturu, intonaci i interpretační schopnost. To jsou předpoklady k tomu, aby velmi dobře obstál v konkurenci jak na poli sólistickém, komorním, tak i orchestrálním. Předmět pokračuje v nastolené cestě z minulého předmětu a vše, tedy hlavně vlastní tvůrčí činnost, velmi dobrou flétnovou techniku, kvalitní tón, intonaci, posouvá směrem v uvozovkách k dokonalé podobě . Cílem je na nejvyšší úrovni zvládnout co největší počet skladeb pro flétnu. Mezinárodní soutěže jsou dobrým vodítkem, které skladby volit. Přesto se nezapomíná na skladby typu Tomasi, Burghauser, Šesták, Boutry, Quantz, Bozza. Je akceptován příklon některých studentů k interpretaci skladeb současníků a mnohdy experimentátorů s nástroji. Tato orientace může být pro mnohé z nich životním posláním. Jiní, kteří nesdílejí toto zaměření, jsou přesto vedeni k poznání některých z těchto moderních postupů jako např. multifonika, cirkulační dech, frulato a pod.

Výsledky učení

Předmět vychází z nejnáročnějších požadavků na studentovu přípravu. Skladby jsou voleny po technické stránce , ale i po iterpretační co možná nejnáročněji. Důraz se klade na precizitu zvládnutí prstové techniky, intonace, rytmu, tónové a dechové kultury. Je vyučována i netradiční či moderní flétnová technika.

  1. K výběru repertoáru slouží i mezinárodní soutěže , které v tomto období jsou vypsány.
  2. Přednesy např. Tomasi, Burghauser, Šesták, Boutry, Quantz, Bozza.
  3. Pro ty, kteří se zajímají o soudobou a experimentální hudbu, ale i pro ostatní se vyučují nové možnosti techniky - multifonika, způsoby frulata a pod.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Henri Tomasi Sonatine pour flute seul

Jarmil Burghauser Deset skic pro flétnu sólo

Zdeněk Šesták Tre Metamorfosi per flauto

Roger Boutry Concertino pour Flute et Piano

Johann Joachim Quantz Koncert G dur

Eugene Bozza Agrestide pour Flute et Piano

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů