Hra na flétnu 9

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106FLE9 zápočet 17 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 407 až 492 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Radomír PIVODA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Mario MESANY, Radomír PIVODA, Jiří VÁLEK

Obsah

Předmět Hra na flétnu 9 je orientován na přípravu abs. mag. koncertu a mag. písemné diplomové práce. Hledá se vhodný repertoár a téma. Vzhledem k tomu, že tento abs.koncert je nejenom vizitkou pedagoga, vede se student k samostatnému rozhodnutí, co do dramaturgie koncertu zahrne. Toto rozhodnutí musí být opřeno o znalosti dramaturgie, o myšlenku , která propojí celý večer. Předmět dává studentům možnost zvolit si svou vlastní koncepci. Podobně v tématu písemné práce, která také odráží studentův zájem o některé z témat. Toto vede studenta k samostatné tvůrčí cestě, která jej po opuštění školy čeká. Je připravován na samostatnou kariéru. Jeho vlastní názory jsou konfrontovány s názory profesora a usměrňovány do správných či možných rovin. Předmět pracuje se studenty již jako s výraznými hudebními osobnostmi, které nemají zjevné problémy ve hře na nástroj. Mají na vysoké úrovni technikou, tónovou kulturu, intonaci i interpretační schopnost. To jsou předpoklady k tomu, aby velmi dobře obstáli v konkurenci jak na poli sólistickém, komorním, tak i orchestrálním. Předmět pokračuje v nastolené cestě z minulého předmětu a vše, tedy hlavně vlastní tvůrčí činnost, velmi dobrou flétnovou techniku, kvalitní tón, intonaci, posouvá směrem v uvozovkách k ?dokonalé podobě?. Cílem je na nejvyšší úrovni zvládnout co největší počet skladeb pro flétnu. Mezinárodní soutěže jsou dobrým vodítkem, které skladby volit. Skladby typu Kapr, Benda, Messiaen, Popp, Kabeláč, Doppler, Novák, Jolivet mohou být zařazeny do výuky, i když třeba nebudou použity v programu abs. koncertu.

Výsledky učení

Předmět dotváří vlastní osobnost studenta, hledá cesty jak jej připravit na budoucí dráhu sólisty či komorního hráče popřípadě hráče orchestru či na pedagogickou kariéru. Názory studenta jsou konfrontovány s pedagogy a usměrňovány do správných či možných rovin. Klade se důraz na snahu o vlastní koncepci dramaturgie koncertů. Skladby kladou nejvyšší nároky na zvládnutí všech stránek hry na flétnu, na skladby , které jsou prubířským kamenem všech předních sólistů tohoto nástroje. Pokračuje se i ve výuce moderních a netradičních technik.

  1. Skladby typu Kapr, Benda, Messiaen, Popp, Kabeláč, Doppler, Novák, Jolivet.
  2. Skladby mezinárodních soutěží
  3. Výuka moderních a netradičních technik

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Jan Kapr Koncertní variace

František Benda Koncert e moll

Olivier Messiaen Le Merle Noir pour Flute et piano

Wilh. Popp Schwedisches concert op. 266

Miloslav Kabeláč Lamenti e Risolini

Franz Doppler Mazurka de Salon

Jan Novák Preludio e fuga in Do

Andre Jolivet Cinq Incantations pour Flute

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů