Hra na flétnu 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106FLET2 zkouška 9 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 204 až 249 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Radomír PIVODA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Mario MESANY, Radomír PIVODA, Jiří VÁLEK

Obsah

Cíl výuky:

Hra na flétnu 2 je zaměřena na další rozvoj technické stránky, tónové kultury, intonace a interpretačních specifik daných hudebních slohů tak, aby studenti obstáli v mezinárodní konkurenci na poli sólistickém, komorním i orchestrálním. Student je veden k samostatnosti a realizaci vlastních hudebních myšlenek. Vzhledem k tomu, že každý student má schopnost reagovat individuálně, buď rychleji či pomaleji na kladené podněty, či má po fyzické stránce různé předpoklady k zvládnutí jednotlivých atributů hry na nástroj, je pro každého studenta volena individuální cesta, která jde v konsenzu umožnit co nejdříve odstranění nesprávných návyků. Hlavní náplní předmětu je precizování principů správného dýchání a technických dovedností. Cílem předmětu ve druhém semestru je zvládnutí všech výše zmíněných atributů v co nejvyrovnanější podobě.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Etudy výběr:

KÖHLER, Ernesto. Etudy Op. 33, Virtuozní etudy Op. 75

JEANJEAN, Paul. Moderní etudy

HAHÖCKER, Johann. Etudy Op. 5

PRILL, Emil. Etudy

IBERT, Jacques. Piece pour Flute seul

LOUDOVÁ, Ivana. Suite per flauto solo

MARTINŮ, Bohuslav. Scherzo

GEMROT, Jiří. Sonatina

MOZART, Wolfgang Amadeus. Sonáty – výběr

BACH, Johann Sebastian. Sonáta Es dur, C dur

VIVALDI, Antonio. koncerty – výběr

MOZART, Wolfgang Amadeus. Andante C dur

HAYDN, Joseph. Koncert D dur

DEVIENNE, Francois. koncerty – výběr

BLODEK, Vilém. Koncert D dur

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na konzultacích, přehrávka před ročníkovou katedrovou komisí.

Další požadavky: docházka minimálně 90 %.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů