Hra na flétnu 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106FLET3 zápočet 9 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 207 až 252 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Radomír PIVODA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Mario MESANY, Radomír PIVODA

Obsah

Cíl výuky:

Cílem předmětu Hra na flétnu 3 je vybavení studenta všemi schopnostmi, které při hře na nástroj potřebuje. Pedagog hledá společně se studentem směr, jak zvládnout hru na nejvyšší možné úrovni jak po technické stránce, tak intonační, nátiskové, tónové a interpretační. Všechny nároky, které byly kladeny v předmětu Hra na flétnu 1 a 2 jsou nyní dále zdokonalovány pomocí individuálních cvičení a etud. Student je veden ke schopnosti řešit technickou a interpretační obtížnost a efektivně navrhovat strategii vyřešení. Rozvíjí se též zdravé fyziologické a psychologické návyky spojené s cvičením, studiem a veřejným provozováním hudby.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Etudy:

FÜRSTENAU, Anton Bernhard. Caprices et Preludes op. 125

JEANJEAN, Paull. Moderní etudy

KÖHLER, Ernesto.Virtuozní etudy Op. 75

PAGANINI, Nicolo. Caprices

RYCHLÍK, Jiří. Quatro studi

BACH, Johann Sebastian. Partita a moll

RIVIER, Jean. Oiseaux tendres pour Flaute seul

BENDA, František. Sonáta pro flétnu a cembalo F dur

BACH, Johann Sebastian. Sonáta g moll, C dur

HUE, Georges. Fantasie

MYSLIVEČEK, Josef. Koncert D dur

STAMIC, Karel. Koncert G dur

MOZART, Wolfgang Amadeus. Koncert G dur, D dur

RIVIER, Jean. koncert

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast na konzultacích, přehrávka předem zadaných skladeb.

Další požadavky: docházka minimálně 90 %.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů