Hra na flétnu 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106FLET4 zkouška 9 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 204 až 249 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Prioritou předmětu ve čtvrtém semestru je vytvářet profil vlastní osobnosti pomocí skladeb, které disponují možnostmi využití studentovy fantazie. Pedagog vede budoucího umělce k samostatnosti, realizaci vlastních hudebních představ a k obhajobě svých hudebních názorů. Veškerá problematika týkající se hry na flétnu by měla být vyřešena - technická dokonalost, tónová kultura, nasazení a intonace. Implementace vlastní osobnosti do interpretované hudby je cílem tohoto semestru.

Tematické okruhy:

-systematická práce na vlastní umělecké tvorbě

-orientace v různých stylových obdobích

-rozvoj virtuózní techniky s ohledem na její adekvátní použití v konkrétních skladbách

-provedení ročníkového koncertu v rozsahu poloviny recitálu

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Etudy výběr:

TOMASZEWSKI, Feliks. výběr etud

JEANJEAN, Paul. Moderní etudy

KÖHLER, Ernesto.Virtuozní etudy Op. 75

PAGANINI, Nicolo. Caprices

FÜRSTENAU, Anton Bernhard. 24 Exercies Caprices et Preludes op. 125

BACH, Johann Sebastian. Sonáta A dur

TELEMANN, Georg Philipp. 12 Fantasien

NOVÁK, Jan. Preludio e fuga in Do

DOPPLER, Franz. Fantasie Pastorale Hongroise op. 26

BOZZA, Eugene. Agrestide pour Flute et Piano

BUSH, Alan. Three African Sketches

ANDERSEN, Joachim. Balada a tanec Sylfů

BORNE, François. Carmen fantasie

MOZART, Wolfgang Amadeus. Koncert G dur, D dur

BLODEK, Vilém. Koncert

REINECKE, Carl. Koncert op. 283

BENDA, František. Koncert e moll

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na konzultacích, provedení ročníkového koncertu v rozsahu poloviny recitálu. V závěru semestru je hodnocený progres hráčských dovedností v komparaci s prvním ročníkem studia.

Další požadavky: docházka minimálně 90 %.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů