Hra na flétnu 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106FLET5 zápočet 10 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 232 až 282 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

V pátém semestru se veškerá práce se studentem soustředí na absolventský koncert a diplomovou práci. Na začátku semestru je vytyčen repertoár absolventského koncertu a vhodné téma diplomové práce, která je dále průběžně konzultována s vedoucím práce. Student je technicky suverénní, disponuje vlastním, originálním a přesvědčivým uměleckým přednesem a jsou na něj kladeny nejnáročnější požadavky v oblasti intonační dokonalosti a zvukové kultury. Repertoár v tomto semestru odráží již zájem studenta a stává se jeho vizitkou. Dále fixuje škálu různých interpretačních možností, nástrojových technik a rozvíjí zkušenosti specializovaných hudebních oblastí, např. historicky poučené interpretace, moderních technik atd.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

BACH, Johann Sebastian. Partita a moll, sonáty – výběr

TELEMANN, Georg Philipp. 12 Fantasien

MIGOT, Georges. Suite de trois pieces

CASELLA, Alfredo. Siciliane et Bourlesque

MATYS, Jiří. Variační monology pro flétnu sólo

ŠESTÁK, Zdeněk. Tre metamorfosi per flauto

HINDEMITH, Paul. Acht Stücke für Flöte allein

MARTINŮ, Bohuslav. Sonáta

MESSIANEN, Olivier. Le Merle Noir

POULENC, Francis. Sonáta

ROY, Alphonse. Divertissement pour Flute et Piano

MOZART, Wolfgang Amadeus. Koncert G dur, D dur, Divertimento D dur

PERGOLESI, Giovanni Battista. Koncert G dur

IBERT, Jacques. Koncert

NIELSEN, Carl. Koncert

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast na konzultacích, přehrávka předem zadaných skladeb.

Další požadavky: docházka minimálně 90 %.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů