Hra na flétnu 9

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106FLET9 zápočet 12 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 282 až 342 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Hlavní náplní výuky je příprava absolventského magisterského koncertu. Student je veden k samostatné přípravě dramaturgie koncertu, včetně jednotící myšlenky propojující celý program. Pravidelné konzultace, týkající se vypracování diplomové práce, dále probíhají v předmětu Příprava magisterské práce.

Student se zároveň učí pojmenovat všechny atributy hry na flétnu (principy správné prstové techniky, dechová cvičení, tónovou kulturu, intonaci ad.) a analyzovat je, aby dokázal vysvětlit a samostatně řešit možné kombinace problémů, které se mohou v interpretační praxi vyskytnout. Je veden k pochopení psychologických aspektů činnosti sólisty interpreta. Získává další znalosti v oblasti interpretace nejen tradičních, ale i moderních či netradičních technik a forem.

Tematické okruhy:

  1. Dramaturgická příprava absolventského koncertu
  2. Studium skladeb určených pro absolventský koncert
  3. Analýza atributů hry na flétnu

Výsledky učení

Student má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Rozvíjí, prezentuje a realizuje umělecké programy, které jsou koherentní a vhodné pro různé kontexty.

Do hloubky rozumí roli hudebníka v současné společnosti, zkoumá, zabývá se a přemýšlí nad specifickými relevantními profesními pracovními prostředími a kontexty.

Realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Ovládá sofistikované řemeslné dovednosti ve vztahu k repertoáru, stylu, žánru apod.

Vykazuje šíři a/nebo hloubku odborných znalostí a dokládá zběhlost v řadě různých stylů a/nebo má výrazné a individuální vyjádření v jednom konkrétním stylu.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Koncerty:

MOZART, Wolfgang Amadeus. Koncert G dur, Koncert D dur, Koncert pro flétnu a harfu C dur

BACH, Carl Philipp Emanuel. Koncert d moll

QUANTZ, Johann Joachim. Koncert G dur

BENDA, František. Koncert e moll

RICHTER, František Xaver. Koncert D dur

STAMITZ, Carl. Koncert G dur, Koncert D dur

MYSLIVEČEK, Josef. Koncert D dur

HAYDN, Michael. Koncert D dur

BLODEK, Vilém. Koncert D dur

REINECKE, Carl. Koncert

IBERT, Jacques. Koncert

NIELSEN, Carl. Koncert

RIVIER, Jean. Koncert

FELD, Jindřich. Koncert

JOLIVET, André. Koncert

CHAČATURJAN, Aram. Koncert

Sonáty:

BLAVET, Michel. sonáty

BACH, Johann Sebastian. sonáty, Partita pro flétnu sólo

BACH, Carl Philipp Emanuel. Sonáta pro flétnu sólo, sonáty

HÄNDEL, Georg Friedrich. sonáty

BEETHOVEN, Ludwig van. Sonáta

PROKOFJEV, Sergej. Sonáta

HINDEMITH, Paul. Sonáta

POULENC, Francis. Sonáta

DUTILLEUX, Henri. Sonatina

MILHAUD, Darius. Sonatina

MARTINŮ. Bohuslav. Sonáta

FELD, Jindřich. Sonáta

SCHULHOFF, Erwin. Sonáta

LIEBERMANN, Lowell. Sonáta

Ostatní:

TELEMANN, Georg Philipp. 12 fantazií

SCHUBERT, Franz. Introdukce a variace

DOPPLER, Franz. Uherská fantazie

HONEGGER, Arthur. Dans de la Chevre

IBERT, Jacques. Piece

BOZZA, Eugène. Agrestide, Image

RIVIER, Jean. Oiseaux tendres

VARÉSE, Edgar. Density 21.5

CASELLA, Alfredo. Siciliane et Burlesque

ROUSSEL, Albert. Joueurs de Flute

ENESCU, George. Cantabile e presto

FRANÇAIX, Jean. Divertimento

JOLIVET, André. Cinq Incantations, Chant de Linos

TOMASI, Henri. Sonatine por Flute seul

HINDEMITH, Paul. Acht Stücke für Flöte allein

FELD, Jindřich. Quatre Pieces

MARTIN, Frank. Ballade

MESSIAEN, Olivier. Le Merle Noir

NOVÁK, Jan. Preludio e fuga in Do

DEBUSSY, Claude. Syrinx

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga. Hlavně s ohledem na repertoár absolventského koncertu studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast na cvičeních, přehrávka předem zadaných skladeb, úspěšná příprava nebo provedení absolventského koncertu, docházka minimálně 80 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů