Hra na hoboj 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106HO2 zkouška 9 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 204 až 249 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět vybaví studenty technikou, tónovou kulturou, intonací a interpretačními schopnostmi tak, aby velmi dobře obstáli v konkurenci jak na poli sólistickém, komorním, tak i orchestrálním. Vede budoucího umělce k samostatnosti, k realizacím vlastních představ a k obhájení svých myšlenek. Vzhledem k tomu, že každý student je individuálně vybaven schopnostmi rychleji či pomaleji reagovat na nové skutečnosti, či má po fyzické stránce jiné předpoklady k zvládnutí jednotlivých stránek hry na nástroj, je pro každého zvolena v tomto předmětu individuální cesta, která umožní co nejdříve se naučit správné návyky a co nejdříve odstranit vše, co k hobojové hře nepatří. Náplní tohoto předmětu je nalézt správnou cestu k odstranění těchto nedostatečností, precizování principu správné techniky, pokračování v nácviku správného dýchání atd. Rytmickou, intonační a metrickou přesnost procvičujeme na etudách- F. Capelle: 20 etud, F. Gillet: Staccatové a intervalové etudy. Student by se měl naučit v podstatě ovládnout jednotlivé prsty tak, aby byl schopen kterýkoli z nich kdykoli pozdržet a tak každý tón, který se mu jeví jako důležitý či zajímavý tímto zvýraznit. V dílech vrcholného klasicismu se precizuje nejenom technická stránka hry na hoboj, ale také znalosti o stavbě klasického koncertu a o hudebních zákonitostech. Výběr přednesových skladeb se orientuje na skladby skladatelů např. T. Albinoni, K. Stamic, F. A. Rosetti, G. Saminartini, B. H .Crussel ap. Nutností je snaha o zvládnutí všech atributů hry na nástroj v co možná nejvyrovnanější podobě.

Výsledky učení

Pomocí snadnějších etud a přednesů byly pojmenovány a definovány nedostatečnosti ve hře. V tomto předmětu se hledá optimální cesta k nápravě.

  1. Hledání cesty odstranění těchto nedostatečností,
  2. Precizování principu správné techniky, vědomé ovládnutí každého prstu
  3. Pokračování v nácviku správného dýchání., dechová cvičení
  4. Etudy se zaměřením na rytmickou ,intonační a metrickou přesnost- F.Capelle:20 etud, F.Gillet: Staccatové a intervalové etudy
  5. Výčet přednesových skladeb se rozšiřuje o náročnější skladby : T. Albinoni, K. Stamic, F. A. Rosetti, G. Saminartini, B. H .Crussel

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Literatura

F.Capelle: 20 etud

F.Gillet: Staccatové a intervalové etudy

T.Albinoni: Koncert

K.Stamic: Koncert

F.A.Rosetti: Koncert

G.Sammartini: Koncert

E.Bozza: Pastorální fantasie

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů