Hra na hoboj 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106HO2 zkouška 9 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 204 až 249 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jana BROŽKOVÁ, Liběna SEQUARDTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana BROŽKOVÁ, Liběna SEQUARDTOVÁ

Obsah

Předmět vybaví studenty technikou, tónovou kulturou, intonací a interpretačními schopnostmi tak, aby velmi dobře obstáli v konkurenci jak na poli sólistickém, komorním, tak i orchestrálním. Vede budoucího umělce k samostatnosti, k realizacím vlastních představ a k obhájení svých myšlenek. Vzhledem k tomu, že každý student je individuálně vybaven schopnostmi rychleji či pomaleji reagovat na nové skutečnosti, či má po fyzické stránce jiné předpoklady k zvládnutí jednotlivých stránek hry na nástroj, je pro každého zvolena v tomto předmětu individuální cesta, která umožní co nejdříve se naučit správné návyky a co nejdříve odstranit vše, co k hobojové hře nepatří. Náplní tohoto předmětu je nalézt správnou cestu k odstranění těchto nedostatečností, precizování principu správné techniky, pokračování v nácviku správného dýchání atd. Rytmickou, intonační a metrickou přesnost procvičujeme na etudách- F. Capelle: 20 etud, F. Gillet: Staccatové a intervalové etudy. Student by se měl naučit v podstatě ovládnout jednotlivé prsty tak, aby byl schopen kterýkoli z nich kdykoli pozdržet a tak každý tón, který se mu jeví jako důležitý či zajímavý tímto zvýraznit. V dílech vrcholného klasicismu se precizuje nejenom technická stránka hry na hoboj, ale také znalosti o stavbě klasického koncertu a o hudebních zákonitostech. Výběr přednesových skladeb se orientuje na skladby skladatelů např. T. Albinoni, K. Stamic, F. A. Rosetti, G. Saminartini, B. H .Crussel ap. Nutností je snaha o zvládnutí všech atributů hry na nástroj v co možná nejvyrovnanější podobě.

Výsledky učení

Pomocí snadnějších etud a přednesů byly pojmenovány a definovány nedostatečnosti ve hře. V tomto předmětu se hledá optimální cesta k nápravě.

  1. Hledání cesty odstranění těchto nedostatečností,
  2. Precizování principu správné techniky, vědomé ovládnutí každého prstu
  3. Pokračování v nácviku správného dýchání., dechová cvičení
  4. Etudy se zaměřením na rytmickou ,intonační a metrickou přesnost- F.Capelle:20 etud, F.Gillet: Staccatové a intervalové etudy
  5. Výčet přednesových skladeb se rozšiřuje o náročnější skladby : T. Albinoni, K. Stamic, F. A. Rosetti, G. Saminartini, B. H .Crussel

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Literatura

F.Capelle: 20 etud

F.Gillet: Staccatové a intervalové etudy

T.Albinoni: Koncert

K.Stamic: Koncert

F.A.Rosetti: Koncert

G.Sammartini: Koncert

E.Bozza: Pastorální fantasie

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů