Hra na hoboj 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106HO3 zápočet 8 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 182 až 222 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jana BROŽKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana BROŽKOVÁ, Liběna SEQUARDTOVÁ

Obsah

Předmět vybaví studenta všemi schopnostmi, které při hře na hoboj potřebuje. Hledá cesty, jak studentům umožnit zvládnout hru na hoboj na té nejvyšší úrovni po technické stránce hry, intonaci, nátiskové a tónové kultuře i po stránce interpretační. Všechny nároky, které jsou kladeny na hráče a které byly objasněny v předmětech hra na hoboj 1 a 2 jsou v tomto předmětu pomocí vhodně volených etud a přednesů zdokonalovány. Zároveň se obrací pozornost k jazyku, jako velmi důležitému fenoménu jemného nasazení tónu či rychlého staccata. Při potížích se hledají / to samozřejmě již od předmětu hra na hoboj 1/ možnosti nápravy. Nyní se učí, co vše nám tato práce s jazykovou technikou nabízí. Jednotlivé druhy nasazení od nejjemnějších až po akcentované či přeforsírované a ve staccatu nejenom rychlost, ale také délka jednotlivých staccatovaných not. Je možno hrát od detaché až po staccatissimo. Nejenom na etudách se procvičují nové poznatky, ale i přednesové skladby jsou voleny tak, aby se tyto poznatky využily i v koncertní činnosti. Ve výběru etud se nacházejí již charakterově náročnější - K. Mille, H. Brod. V přednesových skladbách se dává přednost autorům - R. Schumann, B. Britten, J. S. Bach, F. Poulenc, G. Ph. Telemann.

Výsledky učení

Všechny nově nabyté poznatky o technické stránce hry, o intonaci, rytmu, správném dýchání, interpretaci jsou upevňovány pomocí etud náročnějšího charakteru i skladeb pozdějšího klasicismu.

1a Správná práce jazyka

b Pozornost se věnuje rychlosti staccata

c Výuka jemnosti a snadnosti nasazení. Při nedostatečné úrovni je hledána cesta k nápravě.

2.Etudy mírně náročnějšího charakteru - K. Mille, H . Brod

  1. Přednesové skladby se dotýkají po hudební stránce i méně snadných - R. Schumann, B. Britten, J. S. Bach, F. Poulenc, G.Ph.Telemann

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Literatura

K.Mille: Etudy

H.Brod: Etudy

R.Schumann: Tři romance

B.Britten: Metamorfosy pro solový hoboj

B.Britten: Dva hmyzí kusy

F.Poulenc: Sonata

G.Ph.Telemann: Sonata a-moll

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů