Hra na hoboj 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106HO4 zkouška 7 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 154 až 189 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět vybaví studenty technikou, tónovou kulturou, intonací a interpretačními schopnostmi tak, aby velmi dobře obstáli v konkurenci jak na poli sólistickém, komorním, tak i orchestrálním. Vede budoucího umělce k samostatnosti, k realizacím vlastních představ a k obhájení svých myšlenek. To je v tomto předmětu základem výuky. Rozvíjení vlastní osobnosti je zde prioritou. Veškerá problematika týkající se hry na hoboj je zdokonalována na etudách L .Bleuzet, E .Bozza s důrazem na ty nedostatečnosti, které ještě nejsou úplně zvládnuty. Pokud stav hobojové techniky studenta dovolí ,je v tomto předmětu zahájena výuka dvojitého staccata. Jedná se o princip, kdy jazyk ze dvou po sobě následujících tónů nasazuje pouze jeden. Druhý se rozezvučí pomocí proudu vzduchu. Pokud není jednoduché staccato v pořádku, je dvojité staccato vyučováno až v dalším předmětu. Přednesové skladby se obracejí i k dílům s větším obsahem fantazie, kde musí student zapojit vlastní myšlenky a představy- I .Hurník, V. Williams, W. A. Mozart.

Výsledky učení

Veškerá problematika týkající se hry na hoboj-prstová technika, intonace, správné dýchání a interpretace, je zdokonalována na náročnějších etudách s důrazem na ty nedostatečnosti, které ještě nejsou úplně zvládnuty. Při velmi dobrém jednoduchém staccatu se začne vyučovat dvojité staccato.

  1. Náročnější etudy pro prstovou a rytmickou přesnost- L . Bleuzet, E. Bozza
  2. Vyučuje se dvojité staccato Pokud není jednoduché v pořádku, je dvojité staccato vyučováno až v dalším předmětu.
  3. Fantazijnější přednesové skladby - student zapojí vlastní hudební představy- I. Hurník, V. Williams, W. A. Mozart.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Literatura

L.Bleuzet: Etudy

E.Bozza: Etudy

A.Vivaldi: Sonata c-moll

W.A.Mozart: Koncert C-Dur

F.Kramář: Koncert op. 37 a op. 52

A.Vivaldi: Koncerty ? výběr

V.Williams: Koncert

I.Hurník: Koncert

J.N.Hummel: Adagio a variace pro hoboj a klavír

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů