Hra na hoboj 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106HO5 zápočet 11 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 257 až 312 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jana BROŽKOVÁ, Liběna SEQUARDTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana BROŽKOVÁ, Liběna SEQUARDTOVÁ

Obsah

Hoboj je nástroj mnoha hudebních uskupení. Tento předmět vybaví studenta všemi schopnostmi, které při hře na hoboj potřebuje. Předmět musí studenta dovést do posledního bakalářského předmětu Veškerá práce se studentem se váže k absolventskému bac. koncertu a k absolventské bac diplomní písemné práci. Hledají se témata a vhodný repertoár . Aby bylo možné požadovat po studentovi ty největší technické nároky, jsou etudy voleny z těch nejtěžších po technické, nátiskové i dechové stránce - A. Debondue, F. Capelle. Student dosáhne vytříbené prstové techniky s možností pozdržet jakýkoli tón, jeho zvuková kultura musí splňovat požadavky skladeb všech stylových období, intonační úroveň musí snést nejnáročnější požadavky. Nutností je vlastní osobitý přístup. Repertoár tohoto předmětu odráží již zájem studenta a stává se i jeho jakousi vizitkou. Je však nutné projít i stěžejní hobojový repertoár- B. Martinů, P. Eben, E. Bozza, G. P. Telemann. Je dobré, když písemná diplomní práce vychází z tématu, které je studentovi blízké, a tak mu umožní co nejširší a nejkvalitnější zpracování tématu. Dvojité staccato se vyučuje již u všech studentů.

Výsledky učení

Prstová technická připravenost, intonační jistota, rytmické cítění ,tónová a dechová kultura i interpretační představivost se vyučují pomocí nejnáročnějších etud. Přednesové skladby se orientují na stěžejní hobojový repertoár.

1.Etudy nejnáročnější po technické, nátiskové , rytmické a dechové stránce. Dbá se na precizní zvládnutí intonace , techniky - A. Debondue, F. Capelle

  1. Dvojité staccato se vyučuje již u všech studentů .
  2. Přednesové skladby stěžejního hobojového repertoáru- B. Martinů, P. Eben, E. Bozza, G. Ph. Telemann

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Literatura

A.Debondue: Douze études

F.Capelle: 20 grandes études

L.Bleuzet: Technické etudy

E.Bozza: Conte pastoral

P.Haas: Suita

P.Eben: Ordo modalis

J.S.Bach: Sonata g-moll BWV 1020

G.Ph.Telemann: 12 fantasií pro solový hoboj

B.Martinů: Koncert pro hoboj

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů