Hra na hoboj 6

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106HO6 zápočet 12 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 279 až 339 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana BROŽKOVÁ, Liběna SEQUARDTOVÁ

Obsah

Předmět vybaví studenty technikou, tónovou kulturou, intonací a interpretačními schopnostmi tak, aby velmi dobře obstáli v konkurenci jak na poli sólistickém, komorním, tak i orchestrálním. Vede budoucího umělce k samostatnosti, k realizacím vlastních představ a k obhájení svých myšlenek. Poslední bakalářský předmět je již zcela v režii bak. abs. koncertu a dotažení písemné diplomní práce do závěrečné podoby. Etudy jsou voleny tak, aby umožnily nastudovat zvolený bakalářský repertoár. Většinou se jedná o nejnáročnější- R. Lamorlette, L. Bleuzet. Po technické i přednesové stránce je uplatňována maximální pozornost na provedení a precizitu. Přednesy opět korespondují s repertoárem abs. koncertu, ale pozornost se zaměřuje i na některé skladby období či stylů, které nebyly v průběhu studia dostatečně procvičeny. Přednesy typu J. Rivier, J. Ibert, R. Straus, K. Slavický.

Výsledky učení

V obou rovinách hobojové hry -technické i přednesové je uplatňována maximální náročnost na provedení a precizitu. Etudy jsou nejnáročnějšího charakteru jak po stránce technické, tak i rytmické, intonační, nátiskové i dechové. Přednesy svou náročností kladou velké nároky na studentovu úroveň hry nejenom po stránce technické, ale i interpretační.

  1. Etudy - R. Lamorlette, L. Bleuzet
  2. Přednesy např. J. Rivier, J. Ibert, R. Strauss, K. Slavický.
  3. Dvojité staccato se procvičuje na orchestrálních skladbách, které použití dvojitého staccata vyžadují - Smetana Předehra k opeře Prodaná nevěsta a pod.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Literatura

R.Lamorlette: Douze études

J.Rivier: Improvisation et final

J.Ibert: Escales

J.Ibert: Koncertantní symfonie pro hoboj

E.Bozza: Italská fantasie

K.Slavický: Suita pro hoboj a klavír

J.S.Bach: Koncert d-moll

J.Novák: Koncert

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů