Hra na hoboj 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106HO6 zápočet 12 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 279 až 339 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět vybaví studenty technikou, tónovou kulturou, intonací a interpretačními schopnostmi tak, aby velmi dobře obstáli v konkurenci jak na poli sólistickém, komorním, tak i orchestrálním. Vede budoucího umělce k samostatnosti, k realizacím vlastních představ a k obhájení svých myšlenek. Poslední bakalářský předmět je již zcela v režii bak. abs. koncertu a dotažení písemné diplomní práce do závěrečné podoby. Etudy jsou voleny tak, aby umožnily nastudovat zvolený bakalářský repertoár. Většinou se jedná o nejnáročnější- R. Lamorlette, L. Bleuzet. Po technické i přednesové stránce je uplatňována maximální pozornost na provedení a precizitu. Přednesy opět korespondují s repertoárem abs. koncertu, ale pozornost se zaměřuje i na některé skladby období či stylů, které nebyly v průběhu studia dostatečně procvičeny. Přednesy typu J. Rivier, J. Ibert, R. Straus, K. Slavický.

Výsledky učení

V obou rovinách hobojové hry -technické i přednesové je uplatňována maximální náročnost na provedení a precizitu. Etudy jsou nejnáročnějšího charakteru jak po stránce technické, tak i rytmické, intonační, nátiskové i dechové. Přednesy svou náročností kladou velké nároky na studentovu úroveň hry nejenom po stránce technické, ale i interpretační.

  1. Etudy - R. Lamorlette, L. Bleuzet
  2. Přednesy např. J. Rivier, J. Ibert, R. Strauss, K. Slavický.
  3. Dvojité staccato se procvičuje na orchestrálních skladbách, které použití dvojitého staccata vyžadují - Smetana Předehra k opeře Prodaná nevěsta a pod.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Literatura

R.Lamorlette: Douze études

J.Rivier: Improvisation et final

J.Ibert: Escales

J.Ibert: Koncertantní symfonie pro hoboj

E.Bozza: Italská fantasie

K.Slavický: Suita pro hoboj a klavír

J.S.Bach: Koncert d-moll

J.Novák: Koncert

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů