Hra na hoboj 10

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106HOB0 Z 17 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana BROŽKOVÁ, Liběna SEQUARDTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

V tomto posledním předmětu se zopakují všechny principy, které se kolem hry na hoboj objevují, avšak již z pohledu studenta . Ten musí být schopen všechny atributy pojmenovat a dokázat je sám vysvětlit. Jde především o principy správné prstové techniky, dechová cvičení, tónovou kulturu a intonaci. Klade se důraz na znalosti v oblastech interpretace i moderních či netradičních technik a forem Na skladbách , které jsou zařazeny do výuky absolvent dokazuje předně své hudební myšlení, svou osobnost.

1.Shrnutí veškerých vědomostí a dovedností studenta

2.Skladby typu Mozart, Martinů, B. Britten, H. Dutilleux, M. Shinohara:, ale i repertoár mezinárodních soutěží.

Forma studia

Průběžná účast studentů v konkurzních řízeních do symfonických a operních orchestrů.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

V tomto posledním předmětu se zopakují všechny atributy hobojové hry, které se kolem hry na nástroj objevují, avšak již z pohledu studenta . Student se naučí formulovat problematiku hry na nástroj. Naučí se řešit všechny možné kombinace problémů, které se dají v praxi interpreta předpokládat. Je veden tak, aby v případě jeho vlastní pedagogické dráhy byl schopen analyzovat skutečnosti a vyvozovat správné závěry. Je veden k pochopení dramaturgie koncertů i psychologických aspektů sólisty interpreta. Musí být schopen všechny atributy pojmenovat a dokázat je sám vysvětlit. Na skladbách, které interpretuje ukazuje předně své hudební myšlení, svou osobnost. Je připravován na samostatnou kariéru. jeho vlastní názory jsou konfrontovány s názory profesora a usměrňovány do správných či možných rovin. Předmět pracuje se studenty již jako s výraznými hudebními osobnostmi, které nemají zjevné problémy ve hře na nástroj. Mají na vysoké úrovni technikou, tónovou kulturu, intonaci i interpretační schopnost. To jsou předpoklady k tomu, aby velmi dobře obstáli v konkurenci jak na poli sólistickém, komorním, tak i orchestrálním. Předmět pokračuje v nastolené cestě z minulého předmětu a vše, tedy hlavně vlastní tvůrčí činnost, velmi dobrou hobojovou techniku, kvalitní tón, intonaci vyžaduje v dokonalé podobě . Pro tyto požadavky mohou být použity skladby jak, základního hobojového repertoáru, tak také všechny další, které jsou pódiově akceptovatelné. Např. Mozart, Martinů, B. Britten, H. Dutilleux, M. Shinohara, 21.století i současníci.

Doporučená nebo povinná literatura

J.S.Bach: Partita pro solový hoboj

F.Couperin: Koncerty

B.Britten: Temporální variace

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů