Hra na hoboj 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106HOB8 ZK 14 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 329 až 399 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět vychází z nejnáročnějších požadavků na studentovu přípravu. Skladby jsou voleny po technické stránce , ale i po interpretační co možná nejnáročněji. Důraz se klade na precizitu zvládnutí prstové techniky, intonace, rytmu, tónové a dechové kultury. Je vyučována i netradiční či moderní hobojová technika.

1.. K výběru repertoáru slouží i mezinárodní soutěže , které v tomto období jsou vypsány.

  1. Přednesy např. A. Doráti, E. Bozza, D. Milhaud, B. A. Zimmermann, J. Pelikán.
  2. Pro ty , kteří se zajímají o soudobou a experimentální hudbu , ale i pro ostatní se vyučují nové možnosti hobojové techniky- multifonika, slap tóny , frullato a pod.

Forma studia

Průběžná účast studentů v konkurzních řízeních do symfonických a operních orchestrů.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Předmět pracuje se studentem již jako s výraznou hudební osobností, která nemá zjevné problémy ve hře na nástroj. Má na vysoké úrovni technikou, tónovou kulturu, intonaci i interpretační schopnost. To jsou předpoklady k tomu, aby velmi dobře obstáli v konkurenci jak na poli sólistickém, komorním, tak i orchestrálním. pokračuje Předmět pokračuje v nastolené cestě z minulého předmětu a vše, tedy hlavně vlastní tvůrčí činnost, velmi dobrou hobojovou techniku, kvalitní tón, intonaci, posouvá směrem v uvozovkách k dokonalé podobě. Cílem je na nejvyšší úrovni zvládnout co největší počet skladeb pro hoboj. Mezinárodní soutěže jsou dobrým vodítkem, které skladby volit. Přesto se nezapomíná na skladby typu A. Doráti, E .Bozza, D. Milhaud, B. A. Zimmermann, J. Pelikán. Je akceptován příklon některých studentů k interpretaci skladeb současníků a mnohdy experimentátorů s nástroji. Tato orientace může být pro mnohé z nich životním posláním. Jiní, kteří nesdílejí toto zaměření, jsou přesto vedeni k poznání některých z těchto moderních postupů jako např. multifonika, cirkulační dech, frulato a pod.

Doporučená nebo povinná literatura

A.Vivaldi: Koncert C-Dur

H.Dutilleux: Sonata

A.Doráti: Pět kusů pro solový hoboj

A.Doráti: Duo concertante

A.Doráti: Trittico

D.Milhaud: Koncert

B.A.Zimmermann: Koncert

B.Maderna: Koncerty

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů