Hra na hoboj 8

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106HOB8 ZK 14 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana BROŽKOVÁ, Liběna SEQUARDTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět vychází z nejnáročnějších požadavků na studentovu přípravu. Skladby jsou voleny po technické stránce , ale i po interpretační co možná nejnáročněji. Důraz se klade na precizitu zvládnutí prstové techniky, intonace, rytmu, tónové a dechové kultury. Je vyučována i netradiční či moderní hobojová technika.

1.. K výběru repertoáru slouží i mezinárodní soutěže , které v tomto období jsou vypsány.

  1. Přednesy např. A. Doráti, E. Bozza, D. Milhaud, B. A. Zimmermann, J. Pelikán.
  2. Pro ty , kteří se zajímají o soudobou a experimentální hudbu , ale i pro ostatní se vyučují nové možnosti hobojové techniky- multifonika, slap tóny , frullato a pod.

Forma studia

Průběžná účast studentů v konkurzních řízeních do symfonických a operních orchestrů.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Předmět pracuje se studentem již jako s výraznou hudební osobností, která nemá zjevné problémy ve hře na nástroj. Má na vysoké úrovni technikou, tónovou kulturu, intonaci i interpretační schopnost. To jsou předpoklady k tomu, aby velmi dobře obstáli v konkurenci jak na poli sólistickém, komorním, tak i orchestrálním. pokračuje Předmět pokračuje v nastolené cestě z minulého předmětu a vše, tedy hlavně vlastní tvůrčí činnost, velmi dobrou hobojovou techniku, kvalitní tón, intonaci, posouvá směrem v uvozovkách k dokonalé podobě. Cílem je na nejvyšší úrovni zvládnout co největší počet skladeb pro hoboj. Mezinárodní soutěže jsou dobrým vodítkem, které skladby volit. Přesto se nezapomíná na skladby typu A. Doráti, E .Bozza, D. Milhaud, B. A. Zimmermann, J. Pelikán. Je akceptován příklon některých studentů k interpretaci skladeb současníků a mnohdy experimentátorů s nástroji. Tato orientace může být pro mnohé z nich životním posláním. Jiní, kteří nesdílejí toto zaměření, jsou přesto vedeni k poznání některých z těchto moderních postupů jako např. multifonika, cirkulační dech, frulato a pod.

Doporučená nebo povinná literatura

A.Vivaldi: Koncert C-Dur

H.Dutilleux: Sonata

A.Doráti: Pět kusů pro solový hoboj

A.Doráti: Duo concertante

A.Doráti: Trittico

D.Milhaud: Koncert

B.A.Zimmermann: Koncert

B.Maderna: Koncerty

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů