Hra na hoboj 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106HOBO6 zápočet 11 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 254 až 309 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Šestý semestr vede budoucího umělce k samostatnosti, přesvědčivému uměleckému přednesu, realizacím vlastních představ a obhájení svých myšlenek. Student je vybaven technicky, tónovou kulturou a interpretačními schopnostmi tak, aby obstál v mezinárodní konkurenci jako sólový, či komorní hráč, nebo hráč v orchestru. Poslední semestr bakalářského studia je již zcela v režii absolventského koncertu a dokončení písemné diplomové práce. Etudy jsou vybrány tak, aby umožnily nastudovat zvolený program absolventského koncertu. Veškerá pozornost je směřována na provedení a preciznost skladeb, které jsou zařazeny do dramaturgie koncertu, ale také na kompozice, které nebyly v průběhu studia dostatečně procvičeny.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Etudy:

DEBONDUE, Albert. 25 etud

BOZZA, Eugene. 18. etud

SILVESTRINI, Gilles. 6 etud

LUFT, Johann Heinrich. 24 etud

GILLET, Georges. 25 etud

SCHMITT, Hans. 12 koncertních etud op. 77

PAESSLER, Carlo. 24 larg pro hoboj

MILLE, Karl. 25 studií a capricií

SALVIANI, Clemente. Studi per oboe vol. IV

LAMORETTE, Roland. 12 etud

Skladby pro hoboj sólo:

BRITTEN, Benjamin. 6 metamorfoz podle Ovidia

DORATI, Antal. 5 kusů

ARNOLD, Malcolm. Fantasie pro hoboj sólo op. 90

TELEMANN, Georg Philipp. 12 fantazií

BACH, Johann Sebastian. Partita g moll

CASTIGLIONI, Niccolo. Alef

JACOB, Gordon. Seven bagateles.

HOLLIGER, Heinz. Sonáta pro hoboj sólo, Studie II.

YUN, Isang. Piri

BERIO, Luciano. Sequenza per oboe VII

TUROK, Paul Harris. Partita

STOCKHAUSEN, Karlheinz. In freundschaft pro hoboj sólo

Sonáty:

TELEMANN, Georg Philipp

HÄNDEL, Georg Friedrich

BACH, Carl Philipp Emanuel. Sonáta g moll

VIVALDI, Antonio. Sonáta c moll

SAINT-SAËNS, Camille. Sonáta

POULENC, Francois. Sonáta

HINDEMITH, Paul. Sonáta

BOZZA, Eugene. Fantasie pastorale, Pastorale

EBEN, Petr. Sonáta, Amoroso, Appello

BRITTEN, Benjamin. Temporal variation, 2 kusy pro hoboj

JACOB, Gordon. Sonáta

HAAS, Pavel. Suita op. 17

SCHUMANN, Robert. 3 romance op- 94, Adagio a allegro op 70

SCHUMANN, Clara. 3 romance op. 22

SHINOHARA, Makoto. Obsession

ARNOLD, Malcolm. Sonatina

ŠESTÁK, Zdeněk. Hudba pro hoboj

BODOROVÁ, Sylvie. Magikon

REINER, Karl. 3 skladby pro hoboj a klavír

FLOSMAN, Oldřich. Sonatina

HURNÍK, Ilja. Sonatina

PELIKÁN, Jaroslav. Sonatina

SLUKA, Luboš. Suita in G

KVĚCH, Otomar. Sonáta, Koncertní etuda

TEML, Jiří. Musica da camera

DŘÍZGA, Eduard. Partita

BACH, Johan Sebastian. Sonáta g moll

KABELÁČ, Miroslav. Sonatina

SLAVICKÝ, Klement. Suita

DORÁTI, Antal. Duo concertante

DUTILLEUX, Henri. Sonata

MILHAUD, Darius. Sonatina

JOLIVET, André. Serenade

SKALKOTTAS, Nikos. Concertino

JOLIVET, André. Serenade for oboe and piano

SKALKOTTAS, Nikos. Concertino for oboe and piano

Koncerty:

MOZART, Wolfgang Amadeus. Koncert C dur K 314

MARTINŮ, Bohuslav. Koncert

KRAMÁŘ, František Vincenc. Koncert F dur op. 52, op. 37

HAYDN, Joseph. Koncert C dur

REJCHA, Josef. Koncert F dur

STAMITZ, Karel. Koncert B dur

STAMITZ, Josef Václav. Koncert C dur

DITTERSDORF, Karl Ditters von. Koncert G dur

SAMARTINI, Giuseppe. Koncert Es dur

HUMMEL, Jan Nepomuk. Adagio a variace op. 102

ALBIONI, Tomaso. výběr z koncertů

VIVALDI, Antonio. výběr z koncertů

TELEMANN, Georg Philipp. výběr z koncertů

ROSETTI, Antonín. Koncert C dur

BACH, Johann Sebastian. Koncert F dur, Koncert d moll

RICHTER, František Xaver. Koncert F dur

WILLIAMS, Ralph Vaughan. Koncert a moll

FLOSMANN, Oldřich. Koncert

Novák, Jan. Koncert

JAKCOB, Gordon. Concerto

KALIVODA, Johan Wenzel. Moceau de salon op. 228, Concertino op. 110

PASCULLI, Antonio. Conterto sopra motivi dell ´opera La favorita di Donizetti, Fantasia sull ´opera Poliuto di Donizetti

STRAUSS, Richard. Koncert

PELIKÁN, Jaroslav. Koncert

LEBRUN, Ludwig August. Koncert d moll

MATĚJ, Josef. Sonata de camera

PAUER, Jiří. Koncert

ZIMMERMANN, Bernd Alois. Koncert

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast během cvičení, Semináři dechových nástrojů a provedení bakalářského koncertu.

Další požadavky: docházka minimálně 90 %

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů