Hra na kontrafagot 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106KFG2 Z 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Kontrafagot je značně používán v orchestrech, sólově a dnes již i v jiných hudebních žánrech. Vzhledem k tomu, že rozdíly ve hře na kontrafagot u studentů mohou být veliké, je vždy volena individuální cesta výuky. Podle schopností studentů je přidělována studijní literatura. Etudy i přednesy vycházejí mnohdy i z literatury fagot. Přednesy se orientují i na snadnější skladby určené přímo pro tento nástroj . Také pohled studenta, proč chce na kontrafagot hrát, je určující pro metodiku předmětu. Vyučuje se úprava kontrafagotových plátků. Tyto plátky jsou svou strukturou sice podobné fagotovým, ale technika jejich úpravy má svá specifická pravidla.

Forma studia

Průběžná účast studentů v konkurzních řízeních do symfonických a operních orchestrů.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Kontrafagot je nástroj mnoha hudebních uskupení. Tento nástroj je značně používán v orchestrech, sólově a dnes již i v jiných hudebních žánrech. Předmět postupně vybaví studenta všemi schopnostmi a vědomostmi, které při hře na kontrafagot potřebuje. Studenti jsou rozděleni dle svých schopností . Seznámí se s technikou, jak správně na kontrafagot hrát. Vzhledem k tomu, že rozdíly ve hře na kontrafagot u studentů mohou být veliké, je vždy volena individuální cesta výuky. Právě v individuálním přístupu a v akceptování různých schopností je cesta, jak ty méně zdatné poměrně rychle dostat na dobrou úroveň hry. Podle schopností studentů je přidělována studijní literatura. Etudy i přednesy vycházejí mnohdy i z literatury fagotové. Přednesy se orientují na snadnější skladby určené přímo pro tento nástroj. Také pohled studenta, proč chce na kontrafagot hrát, je určující pro metodiku předmětu. Mnozí chtějí hrát na tento nástroj z praktických důvodů , které jsou mnohdy výhodou při konkurzu o místo v orchestru. Vyučuje se úprava kontrafagotových plátků. Tyto plátky jsou svou strukturou sice podobné fagotovým, ale technika jejich úpravy má svá specifická pravidla.

Doporučená nebo povinná literatura

F. Herman Orchestrální party 1

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů