Hra na kontrafagot 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106KFG4 ZK 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět vybaví studenta všemi schopnostmi a vědomostmi, které při hře na kontrafagot potřebuje. Studenti získají komplexní pohled na kontrafagotovou problematiku. Získají vědomosti jak o praktické hře na nástroj, tak o všeobecném rozhledu po možnostech uplatnění kontrafagotu. Je dáván důraz na postupném srovnávání rozdílů v kvalitě hry jednotlivých studentů. Méně zdatní se musí dostat na úroveň, která jim zaručuje profesionální uplatnění s kontrafagotem. Literatura předmětu vychází i z náročnějších skladeb pro tento nástroj a to v doprovodu klavíru či orchestru nebo jiného komorního sdružení. Studují se skladby sólové, ale hlavně orchestrální sólová literatura.

Forma studia

Průběžná účast studentů v konkurzních řízeních do symfonických a operních orchestrů.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Kontrafagot je nástroj vyskytující se v mnoha hudebních sestavách. Tento nástroj je značně používán v orchestrech, sólově a dnes již i v jiných hudebních žánrech. Předmět postupně vybaví studenta všemi schopnostmi a vědomostmi, které při hře na kontrafagot bude potřebovat Studenti získají komplexní pohled na kontrafagotovou problematiku. Získají vědomosti jak o praktické hře na nástroj, tak o všeobecném rozhledu po možnostech uplatnění kontrafagotu. Také jejich pedagogicko metodický rozhled je výukou podporován. Je dáván důraz na postupném srovnávání rozdílů v kvalitě hry jednotlivých studentů Méně zdatní se musí dostat na úroveň, která jim zaručuje profesionální uplatnění s kontrafagotem. Literatura předmětu vychází i z náročnějších skladeb pro tento nástroj a to v doprovodu klavíru či orchestru. Také se studují skladby sólové i orchestrální sólová literatura. V závěru předmětu je zopakována veškerá problematika hry na kontrafagot, je zopakován praktický rozhled po orchestrálních sólech a je také popsána, co možná v nejširším záběru kontrafagotová literatura.

Doporučená nebo povinná literatura

F. Herman Orchestrální party 2

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů