Hra na klarinet 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106KR1 zápočet 9 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 207 až 252 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří HLAVÁČ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří HLAVÁČ, Jan MACH, Vlastimil MAREŠ, Irvin VENYŠ

Obsah

Klarinet je nástroj mnoha hudebních uskupení. Tento předmět vybaví studenta všemi schopnostmi, které při hře na klarinet potřebuje. Má za cíl studenty připravit na samostatnou dráhu sólisty, komorního hráče či hráče výborného orchestru. Také oblast pedagogického rozhledu není pominuta, absolvent bude připraven k pedagogické dráze na středních školách a konzervatořích. Do předmětu musí studenti vykonat přijímací zkoušku , na které se hodnotí hudební talent ,schopnost pódiového hraní a přiměřená technická zralost. Primární složkou výuky je rozpoznání nesprávných návyků, či neřešených problémů které si student přinesl s sebou . Mohou se týkat hlavně tvoření tónu, nesprávného dýchání a neznalosti principů správné techniky. Technická stránka hry na nástroj se vyučuje pomocí snadnějších etud ?E .Cavallini, Klosé, Gambaro, Baermann, kde je možné přesně ukázat, v čem je nutná náprava a jak tohoto, co možná nejefektivněji, dosáhnou. Jedná se především o nácvik pozdržení první noty ze skupinky rychlejších např. první a třetí ze čtyř šestnáctinových not, či první ze tří v triole a pod. Individuální cvičení pro tónovou kulturu, principy správného nátisku a dechová cvičení jsou také součástí výuky a jsou vedeny tak, aby každé cvičení odpovídalo individuálním schopnostem studenta. Hudebnost a principy interpretace klasické literatury se vyučují na skladbách klasicismu Rosseti, Stamitz, Koželuh, Molter, pro jejich průhlednou stavbu a jednodušší technickou stránku. Jedná se především o stavbu frází, témat, vrcholů, dynamiky, o stavbu vlastních kadencí apod. Toto vše je sice součástí výuky na střední škole, ale ne vždy má student obsáhlejší vědomosti, které může použít pro svůj konkrétní obor.

Výsledky učení

Na jednodušších etudách a přednesových skladbách se rozpoznají a definují jednotlivé nástrojové a hráčské problémy, které si student přinesl z předešlého studia - ty se mohou týkat hlavně tvoření tónu, nesprávného dýchání a neznalosti principů správné techniky.

  1. Technická problematika se vyučuje pomocí snadnějších etud ?E.Cavallini. Klosé, Gambaro, Baermann.
  2. Individuální cvičení pro tónovou kulturu, principy správného nátisku a dechová cvičení.
  3. Hudebnost a principy interpretace klasické literatury se vyučují na skladbách raného klasicismu Rosseti, Stamitz, Koželuh, Molter.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Literatura

Cavallini,Ernesto: Cappriccia

Klosé, Hyacinthe : Klarinettenetüden. I

Rosetti (Roesler), Franz Anton: Klarinettenkonzert Es dur

Stamic, Karel: Konzert No. 3

Gambaro, Alessandro : 22 Progresivních studií

Baermann,Carl : 24 Etud

Koželuh, Leopold: Koncert Es Dur

Molter, Johann Meltior : Koncert č.3

Hodnoticí metody a kritéria

Výkony studentů se hodnotí po všech stánkách interpretace. Předně je rozebrána skladba, kterou student hrál a jsou na ní demonstrována jednotlivá úskalí interpretace Hodnotí se, jak se student s těmito problémy vyrovnal. Není nepovšimnuta i úroveň konkrétní hry studenta na nástroj, jak po stránce technické, intonační, zvukové, dynamické ale i interpretační.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých komorních partů dle zápisu skladatele a na preferenci sólistické i doprovodné složky.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů