Hra na klarinet 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106KR2 zkouška 9 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 204 až 249 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jiří HLAVÁČ, Vlastimil MAREŠ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří HLAVÁČ, Jan MACH, Vlastimil MAREŠ, Irvin VENYŠ

Obsah

Předmět vybaví studenty technikou, tónovou kulturou, intonací a interpretačními schopnostmi tak, aby velmi dobře obstáli v konkurenci jak na poli sólistickém, komorním, tak i orchestrálním. Vede budoucího umělce k samostatnosti, k realizacím vlastních představ a k obhájení svých myšlenek. Vzhledem k tomu, že každý student je individuálně vybaven schopnostmi rychleji nebo pomaleji reagovat na nové skutečnosti, či má po fyzické stránce jiné předpoklady k zvládnutí jednotlivých stránek hry na nástroj, je pro každého zvolena v tomto předmětu individuální cesta, která umožní naučit se co nejdříve správné návyky a odstranit vše, co ke klarinetové hře nepatří. Náplní tohoto předmětu je nalézt správnou cestu k odstranění těchto nedostatečností, precizování principu správné techniky, pokračování v nácviku správného dýchání atd. Rytmickou ,intonační a metrickou přesnost procvičujeme na etudách - Kroepsch, Uhl, Stark, Lancelot, Rosé. Tyto jsou již náročnější než etudy Cavallini a proto je nutné, aby student správně pochopil již v předmětu Hra na klarinet 1 veškeré principy technického hraní. Měl by se naučit v podstatě ovládnout jednotlivé prsty tak, aby byl schopen kterýkoli z nich kdykoli pozdržet a tak každý tón, který se mu jeví jako důležitý či zajímavý tímto zvýraznit. V dílech vrcholného klasicismu se precizuje nejenom technická stránka hry na klarinet, ale také znalosti o stavbě klasického koncertu a hudebních zákonitostech. Výběr přednesových skladeb se orientuje na díla skladatelů klasicismu F. V. Kramáře, I. J. Pleyela, Devienne ap. Nutností je snaha o zvládnutí všech atributů hry na nástroj v co možná nejvyrovnanější podobě.

Výsledky učení

Pomocí snadnějších etud a přednesů byly pojmenovány a definovány nedostatečnosti ve hře. V tomto předmětu se hledá optimální cesta k nápravě.

  1. Hledání cesty odstranění těchto nedostatečností,
  2. Precizování principu správné techniky, vědomé ovládnutí každého prstu
  3. Pokračování v nácviku správného dýchání., dechová cvičení
  4. Etudy se zaměřením na rytmickou ,intonační a metrickou přesnost-Kroepsch, Uhl, Stark., Lancelot, Rose.
  5. Výčet přednesových skladeb se rozšiřuje o náročnější skladby klasicismu- Kramář, Pleyel, Devienne

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Literatura

Uhl, Alfred : 48 Etüden : für Klarinette. Heft I

Stark, Alexandr : Klarinettenetüden. I

Kramář, František Vincenc: Koncert Es dur pro klarinet a orchestr, op. 36

Pleyel, Ignace Joseph: Clarinet Concerto B Dur

Lancelot, Jacques : 20 Etudes faciles

Rosé, Cyrill : Etudy

Devienne, Francoix : Sonáty pro klarinet a klavír

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci sólistické, komorní činnosti a Akademických komorních sólistů, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých komorních partů dle zápisu skladatele a na preferenci sólistické i doprovodné složky.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů