Hra na klarinet 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106KR4 zkouška 7 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 154 až 189 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jiří HLAVÁČ, Vlastimil MAREŠ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří HLAVÁČ, Jan MACH, Vlastimil MAREŠ, Irvin VENYŠ

Obsah

Předmět vybaví studenty technikou, tónovou kulturou, intonací a interpretačními schopnostmi tak, aby velmi dobře obstáli v konkurenci jak na poli sólistickém, komorním, tak i orchestrálním. Vede budoucího umělce k samostatnosti, k realizacím vlastních představ a k obhájení svých myšlenek. To je v tomto předmětu základem výuky. Rozvíjení vlastní osobnosti je zde prioritou. Veškerá problematika týkající se hry na klarinet je zdokonalována na etudách Hlaváč, Zítek, Lancelot , Bozza s důrazem na ty nedostatečnosti, které ještě nejsou úplně zvládnuty. Pokud stav klarinetové techniky studenta dovolí, je v tomto předmětu zahájena výuka dvojitého staccata. Jedná se o princip, kdy jazyk ze dvou po sobě následujících tónů nasazuje pouze jeden. Druhý se rozezvučí pomocí proudu vzduchu. Starší školy používaly pomocnou hlásku K. Na HAMU je použita škola hry dvojitého staccata prof. V. Mareše, kde je principem správně používaný dech v kombinaci s pohybem jazyka. Tato metoda je ověřena v praxi v Symfonickém orchestru města Prahy FOK. Pokud není jednoduché staccato v pořádku, je dvojité staccato vyučováno až v dalším časovém sledu. Přednesové skladby se obracejí i k dílům s větším obsahem fantazie, kde musí student zapojit vlastní myšlenky a představy- Saint Saëns, Stravinský, Schumann, Suttermeister.

Výsledky učení

Veškerá problematika týkající se hry na klarinet-prstová technika, intonace, správné dýchání a interpretace, je zdokonalována na náročnějších etudách s důrazem na ty nedostatečnosti, které ještě nejsou úplně zvládnuty Při velmi dobrém jednoduchém staccatu se začne vyučovat dvojité staccato.

  1. Náročnější etudy pro prstovou a rytmickou přesnost- Hlaváč, Zítek, Lancelot, Bozza.
  2. Dvojité staccato se vyučuje metodikou prof. V. Mareše, která je založena na spolupráci jazyka a ozevu druhého tónu pomocí dechu. Pokud není jednoduché v pořádku, je dvojité staccato vyučováno až v dalším předmětu.
  3. Fantazijnější přednesové skladby - student zapojí vlastní hudební představy- Saint Saëns, Stravinský, Schumann, Suttermeister.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Literatura

Zítek, František : 60 etud Moderní etudy pro klarinet

Hlaváč, Jiří : 10 virtuózních etud pro klarinet

Lancelot, Jacques : 33 Etudes faciles

Saint-Saëns, Camille : Sonáta pro klarinet a klavír op 167.

Stravinskij, Igor : Three pieces : for clarinet solo

Francis Poulenc : Sonáta pro klarinet a klavír

Bozza, Eugen : Koncert, Fantasie italienne

Schumann Robert: 3 Fantasijní kusy op.73

Suttermeister, Henry : Capriccio

Hodnoticí metody a kritéria

Výkony studentů se hodnotí po všech stánkách interpretace. Předně je rozebrána skladba, kterou student hrál a jsou na ní demonstrována jednotlivá úskalí interpretace Hodnotí se, jak se student s těmito problémy vyrovnal. Není nepovšimnuta i úroveň konkrétní hry studenta na nástroj, jak po stránce technické, intonační, zvukové, dynamické ale i interpretační.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých komorních partů dle zápisu skladatele a na preferenci sólistické i doprovodné složky.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů