Hra na klarinet 6

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106KR6 zápočet 12 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 279 až 339 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jiří HLAVÁČ, Vlastimil MAREŠ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří HLAVÁČ, Jan MACH, Vlastimil MAREŠ, Irvin VENYŠ

Obsah

Předmět vybaví studenty technikou, tónovou kulturou, intonací a interpretačními schopnostmi tak, aby velmi dobře obstáli v konkurenci jak na poli sólistickém, komorním, tak i orchestrálním. Vede budoucího umělce k samostatnosti, k realizacím vlastních představ a k obhájení svých myšlenek. Poslední bakalářský předmět je již zcela v režii bak. abs. koncertu a dotažení písemné diplomní práce do závěrečné podoby. Etudy jsou voleny tak, aby umožnily nastudovat zvolený bakalářský repertoár. Většinou se jedná o nejnáročnější- Perier, Zítek . Po technické i přednesové stránce je uplatňována maximální pozornost na provedení a precizitu. Přednesy opět korespondují s repertoárem abs. koncertu, ale pozornost se zaměřuje i na některé skladby období či stylů, které nebyly v průběhu studia dostatečně procvičeny. Přednesy typu Hindemith, Copland, Bernstein, Páleníček, Horowitz, Berg, Milhaud, Poulenc.

Výsledky učení

V obou rovinách klarinetové hry ?technické i přednesové je uplatňována maximální náročnost na provedení a precizitu. Etudy jsou nejnáročnějšího charakteru jak po stránce technické, tak i rytmické, intonační, nátiskové i dechové. Přednesy svou náročností kladou velké nároky na studentovu úroveň hry nejenom po stránce technické, ale i interpretační.

  1. Etudy - Zítek , Périer
  2. Přednesy např. Hindemith, Copland, Bernstein, Páleníček, Horowitz, Berg, Milhaud, Poulenc.
  3. Dvojité staccato se procvičuje na orchestrálních skladbách , které použití dvojitého staccata vyžadují- Smetana Předehra k opeře Prodaná nevěsta, Beethoven 4. Symfonie a pod.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Literatura

Périer, August : Vingt-deux études modernes : 7e et 9e degré

Zítek, František : 60 etud Moderní etudy pro klarinet

Copland, Aaron: Clarinet Concerto

Páleníček, Josef : Malá suita / klarinet, klavír

Horowitz, Josef : Sonatina

Berg, Alban : 4 kusy op.5

Milhaud, Darius : Koncert pro klarinet

Milhaud, Darius : Sonatina

Poulenc, Francis : Sonáta

Hindemith, Paul : Sonáta /1939/ pro klarinet a klavír

Bernstein, Leonard : Sonáta pro klarinet a klavír

Hodnoticí metody a kritéria

Výkony studentů se hodnotí po všech stánkách interpretace. Předně je rozebrána skladba, kterou student hrál a jsou na ní demonstrována jednotlivá úskalí interpretace Hodnotí se, jak se student s těmito problémy vyrovnal. Není nepovšimnuta i úroveň konkrétní hry studenta na nástroj, jak po stránce technické, intonační, zvukové, dynamické ale i interpretační.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých komorních partů dle zápisu skladatele a na preferenci sólistické i doprovodné složky.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů