Hra na klarinet in Es 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106KRE4 zkouška 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jiří HLAVÁČ, Jan MACH, Vlastimil MAREŠ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří HLAVÁČ, Jan MACH, Vlastimil MAREŠ

Obsah

Es klarinet je nástroj mnoha hudebních uskupení. Tento nástroj je značně používán v orchestrech, sólově a dnes již i v jiných hudebních žánrech Předmět postupně vybaví studenta všemi schopnostmi a vědomostmi, které při hře na Es klarinet bude potřebovat Studenti získají komplexní pohled na Es klarinetovou problematiku. Získají vědomosti jak o praktické hře na nástroj, tak o všeobecném rozhledu po možnostech uplatnění Es klarinetu. Také jejich pedagogicko metodický rozhled je výukou podporován. Je dáván důraz na postupné srovnávání rozdílů v kvalitě hry jednotlivých studentů. Méně zdatní se musí dostat na úroveň, která jim zaručuje profesionální uplatnění s Es klarinetem. Literatura předmětu vychází i z náročnějších skladeb pro tento nástroj a to v doprovodu klavíru či orchestru. Také se studují skladby sólové i orchestrální sólová literatura. V závěru předmětu je zopakována veškerá problematika hry na Es klarinet, je zopakován praktický rozhled po orchestrálních sólech a je také popsána, co možná v nejširším záběru, Es klarinetová literatura.

Výsledky učení

Předmět vybaví studenta všemi schopnostmi a vědomostmi, které při hře na Es klarinet potřebuje. Studenti získají komplexní pohled na Es klarinetovou problematiku. Získají vědomosti jak o praktické hře na nástroj, tak o všeobecném rozhledu po možnostech uplatnění Es klarinetu. Je dáván důraz na postupném srovnávání rozdílů v kvalitě hry jednotlivých studentů. Méně zdatní se musí dostat na úroveň, která jim zaručuje profesionální uplatnění s Es klarinetem. Literatura předmětu vychází i z náročnějších skladeb pro tento nástroj a to v doprovodu klavíru , orchestru nebo jiného komorního sdružení. Důraz je kladen na orchestrální sólovou literaturu.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Literatura

Molter (Becker, H.): Cencerte n°3 sel m (réd. cl. en ré eu en la 8 pne)

Molter (Becker, H.): Concerte n°4 ré m (réd. cl, en ré ou en ia 8 pne)

Michel, Jean-Frangois: Capriccio (instr. mib 8 pne)

Ostransky, L.: Praeludium (Ci. Mib 8 pne)

Skelnik, W.: Réverie (Cl. Alte 8 piano)

Solomon, E.: Gypsy song (Version cl. Alte eu cl. Contrebasse mib pne).

Průřez celkovou literaturou

Hodnoticí metody a kritéria

Výkony studentů se hodnotí po všech stánkách interpretace. Předně je rozebrána skladba, kterou student hrál a jsou na ní demonstrována jednotlivá úskalí interpretace Hodnotí se, jak se student s těmito problémy vyrovnal. Není nepovšimnuta i úroveň konkrétní hry studenta na nástroj, jak po stránce technické, intonační, zvukové, dynamické ale i interpretační.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých komorních partů dle zápisu skladatele a na preferenci sólistické i doprovodné složky.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů