Hra na klarinet in Es 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106KRE4 ZK 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět vybaví studenta všemi schopnostmi a vědomostmi, které při hře na Es klarinet potřebuje. Studenti získají komplexní pohled na Es klarinetovou problematiku. Získají vědomosti jak o praktické hře na nástroj, tak o všeobecném rozhledu po možnostech uplatnění Es klarinetu. Je dáván důraz na postupném srovnávání rozdílů v kvalitě hry jednotlivých studentů. Méně zdatní se musí dostat na úroveň, která jim zaručuje profesionální uplatnění s Es klarinetem. Literatura předmětu vychází i z náročnějších skladeb pro tento nástroj a to v doprovodu klavíru , orchestru nebo jiného komorního sdružení. Důraz je kladen na orchestrální sólovou literaturu.

Forma studia

Soustavná pódiová praxe v rámci sólových kreací, komorních souborů a menších, či symfonických orchestrů. Pravidelná prezentace v rámci interpretačních seminářů a přehrávek jednotlivých nástrojových tříd.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Es klarinet je nástroj mnoha hudebních uskupení. Tento nástroj je značně používán v orchestrech, sólově a dnes již i v jiných hudebních žánrech Předmět postupně vybaví studenta všemi schopnostmi a vědomostmi, které při hře na Es klarinet bude potřebovat Studenti získají komplexní pohled na Es klarinetovou problematiku. Získají vědomosti jak o praktické hře na nástroj, tak o všeobecném rozhledu po možnostech uplatnění Es klarinetu. Také jejich pedagogicko metodický rozhled je výukou podporován. Je dáván důraz na postupné srovnávání rozdílů v kvalitě hry jednotlivých studentů. Méně zdatní se musí dostat na úroveň, která jim zaručuje profesionální uplatnění s Es klarinetem. Literatura předmětu vychází i z náročnějších skladeb pro tento nástroj a to v doprovodu klavíru či orchestru. Také se studují skladby sólové i orchestrální sólová literatura. V závěru předmětu je zopakována veškerá problematika hry na Es klarinet, je zopakován praktický rozhled po orchestrálních sólech a je také popsána, co možná v nejširším záběru, Es klarinetová literatura.

Doporučená nebo povinná literatura

Molter (Becker, H.): Cencerte n°3 sel m (réd. cl. en ré eu en la 8 pne)

Molter (Becker, H.): Concerte n°4 ré m (réd. cl, en ré ou en ia 8 pne)

Michel, Jean-Frangois: Capriccio (instr. mib 8 pne)

Ostransky, L.: Praeludium (Ci. Mib 8 pne)

Skelnik, W.: Réverie (Cl. Alte 8 piano)

Solomon, E.: Gypsy song (Version cl. Alte eu cl. Contrebasse mib pne).

Průřez celkovou literaturou

Hodnoticí metody a kritéria

Výkony studentů se hodnotí po všech stánkách interpretace. Předně je rozebrána skladba, kterou student hrál a jsou na ní demonstrována jednotlivá úskalí interpretace Hodnotí se, jak se student s těmito problémy vyrovnal. Není nepovšimnuta i úroveň konkrétní hry studenta na nástroj, jak po stránce technické, intonační, zvukové, dynamické ale i interpretační.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých komorních partů dle zápisu skladatele a na preferenci sólistické i doprovodné složky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů