Hra na klarinet 10

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106KRI0 zápočet 17 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 404 až 489 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jiří HLAVÁČ, Vlastimil MAREŠ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří HLAVÁČ, Jan MACH, Vlastimil MAREŠ, Irvin VENYŠ

Obsah

V tomto posledním předmětu se zopakují všechny atributy klarinetové hry, které se kolem hry na nástroj objevují, avšak již z pohledu studenta. Student se naučí formulovat problematiku hry na nástroj. Naučí se řešit všechny možné kombinace problémů, které se dají v praxi interpreta předpokládat. Je veden tak, aby v případě jeho vlastní pedagogické dráhy byl schopen analyzovat skutečnosti a vyvozovat správné závěry. Je veden k pochopení dramaturgie koncertů i psychologických aspektů sólisty interpreta. Musí být schopen všechny atributy pojmenovat a dokázat je sám vysvětlit. Na skladbách, které interpretuje, ukazuje předně své hudební myšlení, svou osobnost. Je připravován na samostatnou kariéru. Jeho vlastní názory jsou konfrontovány s názory profesora a usměrňovány do správných či možných rovin. Předmět pracuje se studenty již jako s výraznými hudebními osobnostmi, které nemají zjevné problémy ve hře na nástroj. Mají na vysoké úrovni technickou a tónovou kulturu, intonaci i interpretační schopnost. To jsou předpoklady k tomu, aby velmi dobře obstáli v konkurenci jak na poli sólistickém, komorním, tak i orchestrálním. Předmět pokračuje v nastolené cestě z minulého předmětu a vše, tedy hlavně vlastní tvůrčí činnost, velmi dobrou klarinetovou techniku, kvalitní tón, intonaci vyžaduje v ?dokonalé podobě?. Pro tyto požadavky mohou být použity skladby jak, základního klarinetového repertoáru, tak také všechny další, které jsou pódiově akceptovatelné. Např.: Mozart, Weber, Brahms, Debussy, Martinů, 21. století i současníci.

Výsledky učení

V tomto posledním předmětu se zopakují všechny principy, které se kolem hry na klarinet objevují, avšak již z pohledu studenta . Ten musí být schopen všechny atributy pojmenovat a dokázat je sám vysvětlit. Jde především o principy správné prstové techniky, dechová cvičení, tónovou kulturu a intonaci. Klade se důraz na znalosti v oblastech interpretace i moderních či netradičních technik a forem Na skladbách , které jsou zařazeny do výuky absolvent dokazuje předně své hudební myšlení, svou osobnost.

1.Shrnutí veškerých vědomostí a dovedností studenta

2.Skladby typu Mozart, Martinů, Brahms, Debussy, ale i repertoár mezinárodních soutěží.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Literatura

Mozart, Wolfgang.Amadeus.: Klarinetten-Konzert A dur, KV 622

Brahms, Johannes: Klarinetten-Sonaten op. 120 Nr. 1

Brahms, Johannes: Klarinetten-Sonaten op. 120 Nr. 2

Martinů ,Bohuslav : Sonatina pro klarinet a klavír

Debussy, Claude : Premiere Rhapsodie

Hodnoticí metody a kritéria

Výkony studentů se hodnotí po všech stánkách interpretace. Předně je rozebrána skladba, kterou student hrál a jsou na ní demonstrována jednotlivá úskalí interpretace Hodnotí se, jak se student s těmito problémy vyrovnal. Není nepovšimnuta i úroveň konkrétní hry studenta na nástroj, jak po stránce technické, intonační, zvukové, dynamické ale i interpretační.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých komorních partů dle zápisu skladatele a na preferenci sólistické i doprovodné složky.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů